Kreativa Aktörer Skaraborg

Projekttema: 

Projektet ska bidra till ökad tillväxt hos kulturella och kreativa näringar (KKN) i vårt Leaderområde. Konceptet och nätverket Kreativa Aktörer Skaraborg och företagssidan på nätverkets webbplats ska leva vidare. KKN-företagare ska erbjudas produktutvecklingscoachning och gemensamma träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyten över geografiska och branschmässiga gränser. Målgruppen ska få goda förutsättningar för ökad tillväxt och hållbarhet, genom nätverkande, coachningsinsatser, kunskaps- och erfarenhetsutbyten och synlighet/marknadsföring.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg

Fond: Landsbygdsfonden

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram