Grön språngbräda

Projekttema: 

Hushållningssällskapet arbetar nära företag inom de gröna näringarna i NordvästraSkaraborg.
Tillsammans med organisationen Connect Väst vill de introducerautvecklingskoncept Språngbräda inom näringen.
I projektet får företagen coachning kring sin affärsplan innan de presenterar sin idé för en expertpanel som ger dem feedback i deras företagsutveckling.

●Projektägare: Hushållningssällskapet Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 200 000 kr

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram