Förstudie Biogas Västra Skaraborg

Projekttema: 

AGROVÄST har fått projektstöd till en förstudie inför en etablering av en eller flera lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Målet är att få ett beslutsunderlag inför produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg.

Projektägare: AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag

Fond: Landsbygdsfonden

Stödbelopp: 454 445 kr.

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram