Edsån - NATURligtVIS

Projekttema: 

Skagagården vill skapa en naturplats, kallad Edsån - NATURligtVIS, vid norra delen av Edsån, Undenäs, Karlsborg, för att öka möjligheterna för allmänhet och riktade målgrupper att bedriva ett aktivt friluftsliv med olika sinnesupplevelser. Syftet är att påvisa miljöns och naturens betydelse både som skydd mot ohälsa och som främjande av hälsa.
Målet är att skapa ett utflyktsmål öppet för alla, tillgänglighetsanpassat med möjlighet till delaktighet för utomhusmatlagning, sittplatser med bord, vindskydd för övernattning samt brygga för bad och kanotpåstigning samt öka folkbildningen genom information om allemansrätten.

Projektägare: Skagagården ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram