Biogas ifrån stallgödsel i Götene

Projekttema: 

Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel tillbiogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en satsning på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en biogasanläggning byggs.

● Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 500 000 kr

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram