Utvecklingsprojekt som ska stärka det lokala samhället är prioriterade i Leader Nordvästra Skaraborg

#15 #f, #2017

 

 

Onsdag 8 mars prioriterade LAG fyra projekt som ska bidra till lokalt ledd utveckling i vårt område. Projekten har inriktning på integration, handel, ortsutveckling och fiberprojektering. Totalt stödbelopp som är prioriterat för alla projekten är 1,9 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut om projekten.

 

 

 

 

Inför årets första beslutsomgång fick Leader Nordvästra Skaraborg in 11 ansökningar vilket fördelades på två LAG-möten, 10 februari och 8 mars. På LAG-möte 8 mars i Mariestad prioriterade LAG fyra projekt varav tre projekt inom insatsområdet – stärka det lokala samhället som är ett av de utvecklingsområden där ansökningstrycket är högt.

Utveckla kustområde Otterbäcken med närområde, Gullspång Projektets syfte är att stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa möjlighet till aktiviteter, som riktar sig till alla boende i Otterbäcken med omnejd, med speciellt fokus på ungdomar, nyanlända och äldre. I projektet ska man utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en attraktiv fysisk och social mötesplats för privat personer, föreningar och företag. Detta ska leda till att stimulera livskvalitén på orten och att människor över generations- och nationsgränser möts.

 • Projektägare: Otterbäcken byalag
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: 615 224 kr

Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet, Götene – Lidköping – Skara

Projektet ska hjälpa utrikesfödda kvinnor att hitta vägar till utbildning, arbete eller egenföretagande. I projektet kommer deltagarna att erbjudas coaching, nätverkande och studiebesök etc. för att öka deras kunskaper om de möjligheter som finns. Projektets insatser ska leda till att deltagarna själva kunna försörja sig och bli en del av det svenska samhället.

 • Projektägare: Awiye Föreningen Väst
 • Fond: Socialfonden
 • Stödbelopp: 602 284 kr

Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv i Walla-området

Projektet är en förstudie som genom förprojektering ska undersöka förutsättningar och underlag inför kommande fiberutbyggnad i ett område Valla-Moholm-Trästena i Töreboda kommun.

 • Projektägare: Walla bredband ek. för.
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: 72 776 kr

Handla för Götene

Projektet ska stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen genom att få fler att handla på hemmaplan. Genom att synliggöra den lokala handeln och skapa utökat samarbete med föreningar vill projektet bland annat skapa en digital lösning till nytta för både näringen och föreningslivet. Projektet ska även skapa nya lokala tematiska evenemang.

 • Projektägare: Näringslivsföreningen i Götene
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: 515 588 kr
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram