Ungdomsprojekt beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg

#4 #f, #2019

Onsdagen 29 maj hade Leader Nordvästra Skaraborg möte i Hangelösa bygdegård och fem nya projekt beviljades. Vid denna beslutsomgång visades bredden av den lokala strategin och projekten ska tillsammans skapa utveckling inom turism, gröna näringar, stärka lokalsamhället och skapa mötesplatser för unga.

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Att vara utsedd av UNESCO som ett biosfärsområde innebär att vara ett modellområde för hållbar utveckling.  Den unika naturen gör att besöksnäringen är en viktig bransch för områdets näringsliv, men påverkar också miljön lokalt och globalt.  Projektet kommer att jobba för att utbilda och inspirera företag att jobba mer miljömedvetet, men även för att kunna
erbjuda storslagna naturupplevelser till besökare ifrån när och fjärran. Biosfärsområdet omfattar Götene, Lidköping och Mariestad kommuner.

Projektägare: Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 900 000 kr
Kontakt: maria.gustavsson@vanerkulle.se

Hållbar turism på Lugnåsberget

Jesper Persson och Pia Åkesson har blivit beviljade ett projektstöd till företag. De driver Lugnåsbergets vandrarhem som sedan starten haft en tydlig hållbarhetsprofil. Projektets mål är att nya målgrupper ska hitta till platsen och erbjuda upplevelser tillsammans närområdets aktörer. Några av insatserna är att utöka antalet sittplatser i matsalen för att ta emot större grupper. I Projektet ska de även utforma aktiviteter för barnfamiljer som går hand i hand med de globala målen för hållbar utveckling.

Projektägare: Pia Åkesson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Pia Åkesson ● lugnasberget@gmail.com

Utveckling av Västgötsk calvados

Kan man göra en västgötsk calvados, med karaktär av platsen?
- Det ska Pontus utforska på sin gård Stora Bryne utanför Lidköping. Med hjälp av kontakter i Frankrike och lokala samarbetspartners ska projektet ta fram ett unikt recept på en västgötsk dryck som är likvärdig calvados. Projektet är ett projektstöd till företag och insatserna omfattar även ett produktionskök.

Projektägare: Pontus Thorsson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Pontus Thorsson ● pontus.thorsson@gmail.com

Larvs aktivitetspark

Branden i klubblokalen sommaren 2018 innebar ett hårt slag för bygden,
Föreningen Larvs FK och byborna har nu rest sig och gör Hedensborg starkare. Genom projektet ska föreningen fortsätta att utveckla aktivitetsparken för att göra den tillgänglig året runt. Anläggningens utegym ska kompletteras med ett inomhusgym och på grönområdet skapas sociala ytor med grillmöjligheter samt belysning för mörkare årstider. Allt med fokus på att människan ska trivas och må bra - både Larvabor och utsocknes hälsas välkomna!

Projektägare: Larvs FK
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Ingrid Nordlander ● info@larvsfk.se

Demokratiskolan

Projektet syftar till att hjälpa ungdomar att starta föreningar utifrån sina egna intressen. Ungdomarna får kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad och deras egen möjlighet att påverka sin tillvaro.  I projektet ska en person arbeta med ungdomarna och deras föreningar i kombination med utbildningar och läger som erbjuds till ungdomarna (16-24 år). Det tycker vi bådar gott inför framtiden!

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: ca 2 200 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.gustavsson@sv.se

Läs & ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram