Som start på 2019 stöttar LEADER verksamhetsutveckling till företag och föreningar

#6 #f, #2019

I år har Leader Nordvästra Skaraborgs LAG-grupp haft två sammanträden, senast fredagen den 1 mars då tre projekt beviljades och innan dess 22 januari då två projekt beviljades. Efter dessa två beslutsomgångar har samtliga projektmedel som kvarstod inom regionalfonden beviljats. 2019 har LAG beviljat hittills beviljat ca 2,2 miljoner och totalt sedan starten 2016 ca 33,8 miljoner till lokal utveckling i leaderområdet. Nu återstår ca 11 miljoner kr i budgeten och LAG har möjlighet att bevilja projektstöd inom landsbygdsfonden och socialfonden fram till hösten 2020, eller så länge det finns projektmedel kvar att bevilja.  

Mötesplats Qvarnstensgruvan

Qvarnstensgruvan i Lugnås utanför Mariestad är idag ett uppskattat besöksmål med potential att bli en mötesplats året om. I detta projekt vill föreningen genomföra insatser som tillgängliggör platsen och förlänger säsongen för både lokalinvånare och besökare. Tillsammans med lokala aktörer ska föreningen bland annat prova olika aktiviteter som kan bli återkommande eller ingå i upplevelsepaket.  För att utveckla de befintliga guidningarna vill man även tillföra redskap som innebär att man som besökare kan testa att mala mjöl och kanske baka sitt eget bröd på plats.

Projektägare: Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 800 000 kr
Kontakt: Pia Åkesson ● info@qvarnstensgruvan.se

Förnyelse och digitalisering av Särestad Landsbygdsmuseum 

Särestads Lansbygsmuseum utanför Grästorp har Västsveriges största samling av jordbruksmaskiner och redskap från 1700-tal fram till nutid. I detta projekt vill föreningen lyfta fram delar av utställningen med förstärkning av film och digitalisering. I utvecklingsarbetet vill föreningen engagera lokalinvånarna och etablera nya samarbeten för att skapa delaktighet i bygden och testa nya aktiviteter i kombination med förnyelse av utställningen.

Projektägare: Särestad Lantbruksmuseum
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 400 000 kr
Kontakt: Margaretha Frimodig

SNV-Supporten

Destinationsbolagen Läckö-Kinnekulle och Next Skövde gör en gemensam satsning mot företagsutveckling inom besöksnäringen i Skaraborg. Satsningen ska resultera i fler exportmogna och certifierade företag inom Västsvenska turistrådets affärsutvecklingsmodell ”Sverige - Norden – Världen”. De företag som deltar i projektet kommer få individuell stöttning i sin egen företagsutveckling för att nå certifiering som Världenföretag inom affärsmodellen. Projektet fokuserar på ökad digital närvaro samt att bygga och stärka nätverk inom branschen i Skaraborg.

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB
Regionalfonden ● Stödbelopp: ca 600 000 kr
Kontakt: Anna Ohlin Ek ● anna.ohlinek@lackokinnekulle.se

Frösviken – ökad försäljning med hästar som resurs 

Sylvia K Persson har beviljats projektstöd för att utveckla företaget Frösviken AB. Sylvia arbetar med coachning inom kommunikation och förändring, där hästarna är ett viktigt verktyg. Tillsammans med kvalificerade partners inom arbetsterapi och fysioterapi ska de ta fram och erbjuda skräddarsydda tjänster inom rehabilitering, med gården utanför Skara som utgångspunkt och hästarna som resurs.

Projektägare: Sylvia K Persson
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Sylvia Persson ● sylviakpersson@gmail.com

Grön språngbräda 

Hushållningssällskapet arbetar nära företag inom de gröna näringarna i Nordvästra Skaraborg. Tillsammans med organisationen Connect Väst vill de introducera utvecklingskoncept Språngbräda inom den gröna näringen. I projektet får företagen coachning kring sin affärsplan innan de presenterar sin idé för en expertpanel som ger dem ytterligare feedback för att kunna effektivisera och stärka sin idé. I kombination med dessa två steg genomförs även erfarenhetsutbyte för att följa upp utvecklingsarbetet.

Projektägare: Hushållningssällskapet Skaraborg
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Christina Milén Jacobsson ● christina.milen.jacobsson@hushallningssallskapet.se

Läs & ladda ner pressmeddelande som PDF >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram