Pressmeddelande 160701

#1 #f, #2016

Leader Nordvästra Skaraborg har prioriterat de första projekten

Sedan starten i februari har många ansökningar om stöd inom lokalt ledd utveckling inkommit till Leader Nordvästra Skaraborg och LAG har haft två beslutfattande möten där tre projekt blivit prioriterade. Formellt beslut om projekten fattas av Jordbruksverket som nu ska se över ansökningarna. De prioriterade projekten är inom strategins mål "Fler utvecklade besöksdestinationer och besöksmål med hög kvalitet".

Hornborgasjön – destinationen för naturälskare

Ett samarbetsprojekt som ska utveckla området kring Hornborgasjön tillsammans med företag, föreningar, kommuner (Skara, Falköping och Skövde) och myndigheter. Insatserna i projektet ska leda till att skapa kvalitativa upplevelser och produkter som lockar internationella målgrupper och förlänger besökssäsongen.

Natur- och outdoorturism - Framtidens besöksnäring på naturens villkor

Ett LAG-ägt samarbetsprojekt mellan Leader Nordvästra Skaraborg, Leader Östra Skaraborg och Leader Närheten i Värmland. Projektet ska utveckla besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Insatserna ska skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen.

Jord, vatten och skog – ett lyft för Granviks besökscentrum och museum

Projektet ska utveckla och tillgängliggöra Granvik som besöksmål där föreningar, företag och Karlsborgs kommun i samverkan ska skapa och paketera nya produkter inom kultur och natur för friluftsintresserade. Syftet är också att utveckla Granviks museum där bland annat ett café ska öppnas.

Leaderkansliet

Idéerna fortsätter att bollas med leaderkansliet och vi har flera projekt som ska handläggas och prövas i LAG till höstens beslutsmöten, 30 september och 15 november. Välkomna att kontakta oss för mer information, sommarstängt 11/7-3/8.

Pressmeddelande i PDF

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram