Nya projekt beviljade samt godkänd budget för åren 2023-2027!

#9 #f, #2022

Godkänd strategi

Vår nya strategi för åren 2023-2027 har blivit godkänd och vi har blivit tilldelade en budget på drygt 42 miljoner SEK. Vi ser fram emot att bevilja nya utvecklingsprojekt inom våra fyra insatsområden: Lokal samverkan, Livskraftiga företag och innovatörer, Hållbara lösningar och Samarbete kring sjöarna.
Vi vill fortsätta verka för ett nordvästra Skaraborg där människor möts, drömmar tar plats och idéer blir verklighet!

 

Två nya projekt beviljades på LAG-möte 3/6-22

Edsån - NATURligtVIS

Skagagården vill skapa en naturplats, kallad Edsån - NATURligtVIS, vid norra delen av Edsån, Undenäs, Karlsborg, för att öka möjligheterna för allmänhet och riktade målgrupper att bedriva ett aktivt friluftsliv med olika sinnesupplevelser. Syftet är att påvisa miljöns och naturens betydelse både som skydd mot ohälsa och som främjande av hälsa.
Målet är att skapa ett utflyktsmål öppet för alla, tillgänglighetsanpassat med möjlighet till delaktighet för utomhusmatlagning, sittplatser med bord, vindskydd för övernattning samt brygga för bad och kanotpåstigning samt öka folkbildningen genom information om allemansrätten.

Henning Förster och Annika Alexandersson

Projektägare: Skagagården Ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 241 492 kr.
Kontakt: Annika Alexandersson ● annika@skagagarden.se

 

Lokalt utbud, Kollektiv logistik

Projektet avser ta fram en plattform (applikation) där konsument, detaljhandel och restauranger kan hitta och beställa från sitt lokalproducerade utbud av livsmedel.
Genom att samla alla lokala produkter i en katalog görs det lika enkelt för konsument att köpa lokalt som att göra inköp hos sin närmaste livsmedelsbutik.
Restaurang och detaljhandeln kan nyttja denna tjänst på samma sätt som de idag brukar använda sig av en traditionell grossist.

Resultatet blir att ökad tillgängligheten för alla typer av kunder att handla lokala produkter, effektivare transporter,
minskade fraktkostnader och tidsbesparingar.

Axel Broholm och David Werjefelt

Projektägare: Alfred Technologies AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt: David Werjefelt ● sjolunda@auto-mat.nu

 

Bergen som levebröd

Projektet "Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet" ska genom innovativa metoder tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor, via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023.

Syftet är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare: Grästorps kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 572 798 kr.
Kontakt: Anna Bergengren ● anna.bergengren@grastorp.se

Projektet beviljades egentligen redan december -21, under våren har man inväntat medfinansiering från fyra sparbanksstiftelser och nu fått positiva besked.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram