Nya projekt beviljade av Leader Nordvästra Skaraborg

#4 #f, #2019

Tisdagen 26 november hade Leader Nordvästra Skaraborg möte på Uddetorp Naturbruksskola och fyra nya projekt beviljades inom
landsbygdfonden.  Efter mötet finns ca 2 miljoner kvar att fördela fram till hösten 2020.

Öppna och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

FIBERPROJEKTET SIGGARUDS BYGDEGÅRDSFÖRENING

De senaste två åren har medlemmarna i Siggaruds bygdegård gjort en engagerad insats i att få liv i nu nyrenoverade byggnaden. I detta projekt fortsätter utvecklingsarbetet genom att upprusta bygdegården med fiber och installera teknisk utrustning. Med hjälp av digitaliseringen ska bland annat en bioklubb för ortens ungdomar starta.

Projektägare: Siggaruds bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 100 000 kr
Kontakt: Anna Pettersson ● anna.pettersson8@gmail.com

NATURKRAFT TUMLEBERG

I Tumleberg mellan Vara och Nossebro har bygdegårdsföreningen, tillsammans med lokala företag, genomfört en förstudie kring besöksmålsutveckling. Studien har nu landat i ett genomförandeprojekt. Där föreningar och företag ska ta vara på de natur- och kulturvärden som finns i Tumleberg och utforma upplevelser med cykel som tema. Projektet syftar till att hitta nya verksamheter som utgår från bygdegården, för att locka nya besökare och öka attraktionskraften på orten.

Projektägare: Tumlebergs bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 490 000 kr
Kontakt: Anders Ebbesson ● anders.ebbesson@personaleffekt.nu

LIDKÖPINGS DIGITALKULTURCENTER

På Sockerbruket i Lidköping finns idag ett e-sportcenter som drivs av en föreningen med ca 400 medlemmar. Föreningen märker av ett ökat intresse för digitalkultur, som tar sig uttryck genom bland annat skapande av spel, dräkter, podd och film. I projektet vill föreningen ta till vara på medlemmarnas kreativitet genom en skaparverkstad, en poddstudie, en filmstudie och ett kunskapsrum för föreläsningar och föredrag.

Projektägare: Lidköpings dataförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 195 000 kr
Kontakt: Josefin Persson ● josefinesprivata@gmail.com

HJORTHAGA RIDANLÄGGNING

På familjegården Hjorthaga utanför Skara pågår nu ett bygge av en ny
ridanläggning. Där satsar Louise Albansson på att utveckla sin hästverksamhet. I projektet ska anläggningen utrustas med kvalitativ ljud och filmutrustning för att erbjuda möjligheten att på plats filma pågående träning eller via länk i
inhämta ny kunskap från distans. Gemensamt med andra lokala aktörer ska Louise forma helhetslösningar med mat och boende i kombination med de event och kurser som ska erbjudas på anläggningen.

Projektägare: Louise Albansson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Louise Albansson ● albansson@hotmail.com

NYA MEDARBETERAE PÅ LEADERKANSLIET & PROJEKTSTART

På Leaderkansliet har två nya medarbetare börjat. Ingrid Skarp som tar vid projektledarrollen för Kulturella & kreativa näringar längst med Kinnekullebanan. Ett projekt som pågått under 2018 och som tar omstart för fortsatt arbete med aktiviteter och nätverksinsatser som stärker kreativa aktörer.

Maria Kronvall startar nu upp projektet Lokala miljölösningar som syftar till att inspirera och stötta lokala idéer till att testa lokala miljölösningar, främst genom kunskap och erfarenhetsutbyte. I kombination med projektet kommer det finnas möjlighet att söka mindre stöd i delprojekt för att genomföra sin idé som genom samverkan är till nytta för fler.

Öppna och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram