Nya projekt beviljade!

#23 #f, #2022

Två nya projekt beviljades på LAG-möte 23/9-22

Husaby Café & Restaurang

På gården bedrivs idag professionell hästsjukvård av externt bolag i gårdens lokaler samt odling och försäljning av hästfoder och inackordering av hästar.
Projektet avser att inreda konferenslokaler samt köpa in teknisk utrustning och ljudanläggning till ridhus och samlingslokaler. Konferensanläggning är ett mål i gårdens övriga verksamhet för att kunna utnyttja gårdens potential samt samarbeta med andra aktörer för att skapa synergier.

I projektet ingår även framtagande av varumärke, loggor och informationsmaterial, samt inköp av tjänster för webbtjänster.

Projektet förväntas generera ett etablerat besöksmål framför allt för hästfolk, men även för alla med behov av en konferensanläggning i lantligt stuk med den senaste tekniken.


Peter Wirtberg

Projektägare: Peter Wirtberg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt: Peter Wirtberg ● peter.redovisning@gmail.com

 

Karlsborgs Fästnings Escape Rooms

Karlsborgs fästning Escape rooms är det nya äventyret i befintliga lokaler på Karlsborgs fästning. Här kommer besökaren erbjudas en unik, rolig och levande historieupplevelse i tre olika delar: action, historia och science center i ett. Hela äventyret utspelar sig i centralvallen, under jorden på Karlsborgs fästning och liknar ett escaperoomsäventyr men bygger helt och hållet på verkliga händelser.

Stöd har beviljats för projektledning, gestaltning, produktion och administration för projektet.

Projektet beviljades egentligen redan under april, dock under förutsättning att övrig finansiering säkrats. LAG fick under mötet 23/9 ta del av hur arbetet med finansieringen fortskridit och beslutade att godkänna redovisningen varför tidigare prioritering nu är gällande.

Projektägare: Visit Karlsborg AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 297 987 kr.
Kontakt: Jarl Karlsson ● jarl.karlsson@karlsborg.se

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram