Nya Leaderprojekt på gång i Nordvästra Skaraborg

#4 #f, #2016

LAG har beviljat stöd till ett handelsprojekt för ökad kommunikation mot kund och en förstudie för hållbar och småskalig mältning av spannmål. Efter LAG-mötet den 30 september 2016 har vi nu projekt på gång inom alla övergripande mål i vår strategi.

 

Småstadslyftet - öka kommunikation mot kund

Projektet ska genom samverkan och kompetensutveckling bland handlare, föreningar och andra aktörer öka kommunikation mot kund. Genom nya kanaler och fokus på värdskap ska Vara Småstad öka attraktionskraften för orten och nå ut till befintliga och nya kunder.

Projektägare: Vara köpmannaförening
Projektansvarig: Malin Sjölin Lorentzson

 

Malt i Väst

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i vårt område. Fokus kommer vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och avnämare finns representerade lokalt. Målsättningen är att etablering ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur ska kunna öka sin produktion och marknadsandel.

Projektägare: Agroväst
Projektansvarig: Thomas Börjesson

 

Fortsatt arbete

Projekten är nu prioriterade och väntar på sitt formella beslut av Jordbruksverket. Kommande LAG-möte är den 15 november och flera projekt handläggs i av Leaderkansliet för att kunna bedömas av LAG.

 

Kontakt

För frågor och information kontakta Leaderkansliet.
Lovisa Johansson Hollsten, verksamhetsledare
070-25 770 39 eller lovisa@leadernvskaraborg.se

Pressmeddelande 161004 i PDF

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram