Nya beviljade projekt visar upp bredden av lokal utveckling som får Leaderstöd

#30 #f, #2018

Representanter i LAG-gruppen (styrelsen)

Fredag 25 maj 2018 hade Leader Nordvästra Skaraborg LAG-möte då 4 nya projekt prioriterades och Leader Nordvästra Skaraborg arbetar nu fram underlag för att kunna bevilja Paraplyprojekt under hösten 2018 med inriktning på lokalproducerad mat.

 

Nu blir det enklare att söka mindre projekt

Leader Nordvästra Skaraborg har format ett paraplyprojekt riktat till lokala livsmedelsproducenter för att utveckla lokalproducerade produkter och tjänster i vårt Leaderområde. Paraplyprojekt innebär att Leader kan bevilja ett mindre stödbelopp inom ramen för det specifika paraplyprojektet. Leader Nordvästra Skaraborg ser att detta ska göra det lättare för områdets idéskapare att söka mindre stöd med en förenklad och snabbare ansökningsprocess.

– Vi ska under hösten forma arbetsrutiner för ansökningsförfarandet gällande paraplyprojekt och kan efter det erbjuda möjlighet att söka mindre utvecklingsprojekt, säger verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten.

 

Vill inspirera till fler lokalproducerade produkter

Leader Nordvästra Skaraborg vill bidra till att fler lokalproducerade produkter utvecklas, anpassas efter konsumenten och rätt säljkanaler. Denna satsning sker genom ett LAG-ägt projekt (drivs av föreningen Leader Nordvästra Skaraborg) som kan bidra med kompetenshöjande insatser och coachning till Leaderområdets lokala livsmedelsproducenter.

- Projektet förväntas starta igång under hösten i kombination med paraplyprojektet som har samma syfte och målgrupp. På så sätt kan projekten kombinera insatser för kompetensutveckling parallellt med egna utvecklingsprojekt hos de enskilda producenterna, säger verksamhetsutvecklare Emma Häggberg.

 

Projekt: Grevegarden

På Grevegarden utanför Lidköping arbetar Elisabet G Wahlgren med Grön rehabilitering och vill genom projektet möjliggöra en permanent verksamhet för Grön rehabilitering på lantgård. Genom att utveckla gårdens yttre miljöer för att bemöta nya målgrupper och deras behov samt skapa förutsättningar till en konkurrenskraftig verksamhet förväntas Grevegarden kunna erbjuda tjänster inom Grön rehabilitering året om.

 

Projektägare: Elisabeth G Wahlgren
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Elisabet Wahlgren ● elisabeth@grevegarden.se

 

Projekt: Träffpunkt Nossebro

I Nossebro arrangeras en av Sveriges största månadsmarknader som i detta projekt ska utvecklas i samarbete med företag, föreningar och kommunen för att kvalitetssäkra arrangemanget och attrahera nya målgrupper. I projektet ska man tillsammans ta fram styrdokument och handlingsplaner för att bli en attraktiv mötesplats där fler evenemang kan utformas. Projektet ska även erbjuda kompetensutveckling för att gemensamt kunna skapa paketlösningar och bemöta målgruppernas behov och förväntningar.

Projektägare: Essunga kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 1 200 000 kr
Kontakt: Pernilla Nilsson ● pernilla.nilsson@essunga.se

 

Förlängt projektperiod och utökad budget

Projektet ”Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet” som drivs av föreningen Awiye Väst fick beviljat projektmedel att förlänga sin projektperiod med ett år. Projektet stöttar utrikesfödda kvinnor i Lidköping, Skara och Götene att ta steget närmre arbetsmarknaden. Insatserna består bland annat av att stärka kunskaper i svenska och ge stöttning vid körkortsteori, där behovet är stort och har betydelse för att öka möjligheterna att få praktikplats eller anställning.

 

Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: ca 700 00 kr
Kontakt: Ahmed Ali Farah ● Ahmed.Farah@lidkoping.se

 

Projekt: Från jord till bord – naturligt producerat livsmedel till medvetna konsumenter

På sin gård i Lugnås utanför Mariestad producerar Olle Åkesson kvalitativa och ekologiska köttprodukter. I projektet kommer han att utveckla ett marknadsföringskoncept som bjuder in och involverar konsumenten i hela produktionskedjan från jord till bord. Olle ska bland annat bjuda in sina kunder till en återkommande gårdsdag och använda sig av rörlig bild på sociala media. I samverkan med lokala aktörer ska projektet utforma enkla recept och tillagningstips för att konsumenten ska kunna förvalta råvaran på bästa sätt.

Projektägare: Olle Åkesson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Olle Åkesson ● olleaakesson@hotmail.com

 

Projekt: Skaraborgs Sociala Maker Spaces

Den ideella föreningen Made by Aya ska utforma Nordvästra Skaraborgs första sociala maker spaces!

Mötesplatserna ska etableras i Gullspång, Mariestad och Lidköping där bibliotek och Folkets hus är samarbetspartners tillsammans med många fler organisationer och aktörer från ideella, privata och offentliga sektorerna. Projektet vill inkludera fler i den lokalt ledda och hållbara utvecklingen och möjliggöra delaktighet genom att personer med olika erfarenheter och kompetenser tillsammans hittar nya lösningar som är jobbskapande, samhällsutvecklande och kreativa. Resultatet kan leda till att nya tjänster, föreningar, företag eller aktiviteter som tex en festival skapas.

Projektägare: Made by Aya
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 1 200 00 kr
Kontakt: Staffans Hjalmarsson ● staffan@madebyaya.org

Läs och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram