Lokala utvecklingsprojekt vill ta vara på mångfald och rikta sig till unga

#3 #f, #2018

 

 

Fredag 28 september 2018 hade Leader Nordvästra Skaraborg LAG-möte i Centrumhuset i Götene. Sex nya projekt prioriterades och kommer finansieras av samtliga tre fonder. Leader Nordvästra Skaraborg ska starta upp ett projekt som bidrar till ökad kunskap och nätverk inom biobaserad ekonomi.

Halvtid i programperioden

Leader Nordvästra Skaraborg börjar nu närma sig halvtid av programperioden och kan så längde det finns projektmedel kvar bevilja projektstöd fram till hösten 2020. – Efter denna beslutsomgång har vi drygt 16 miljoner kvar att bevilja, säger verksamhetsutvecklare Emma Häggberg. Projektidéerna fortsätter att komma in till Leaderkansliet och vi har redan nu fått in ett stort antal projektansökningar inför vårt nästa beslutsmöte i slutet av november. Vi tar emot projektidéer löpande och de som kontaktar oss nu har möjlighet att få beslut våren 2019.

Bidra till ökad kunskap och nätverk inom biobaserad ekonomi

Leader Nordvästra Skaraborg vill bidra till att sprida kunskap och skapa nätverk inom biobaserad ekonomi. Därför tog LAG initiativ till att starta upp ett eget projekt för att inspirera till fler lokala miljölösningar.

– Genom att starta ett eget projekt kan vi erbjuda seminarier, studieresor och nätverksträffar utefter behov som finns hos föreningar, företag och eldsjälar i vårt område, säger verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten. Vi tror på idéer som genomförs tillsammans med andra, och det kan till exempel handla om lokala energilösningar, andelsodling, samåkning och återbruk. Projektet förväntas starta upp vid årsskiftet 2019, säger Lovisa.

Grön prerehabilitering – en framgångsrik metod

I vårt område finns många som står utanför arbetsmarknaden på grund av fysisk och psykisk ohälsa. För att dessa personer ska kunna återgå till arbete finns ett stort behov av insatser som ger dem chans till återhämtning. Genom metoden ”grön prerehabilitering” sker det med hjälp av djur, natur och trädgårdsodling.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har tidigare genomfört tre pilotprojekt inom grön prerehabilitering tillsammans med verksamheter i området. I detta nya projektet ska aktörerna samla sina erfarenheter i en författad rapport. De kommer även att sprida kunskap om de gröna arenornas betydelse för hälsan för att ge fler möjlighet till en plats för återhämtning och gemenskap.

Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 300 000 kr
Kontakt: Christel Martinsson ● christel.martinsson@svsfinsam.se

B&B Lundsbrunn

Johan Thorn har beviljats ett projektstöd till företag med syfte att erbjuda ett kvalitativt Bed & breakfast i Lundsbrunn. Johan renoverar nu en byggnad och har som mål att öppna verksamheten under våren 2019. I projektet ska en SPA-avdelning byggas i anslutning till B&B-byggnaden och tillsammans med lokala föreningar och företag ska han skapa paketlösningar för att bemöta intressen och förväntningar hos olika målgrupper.

Projektägare: Johan Thorn
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Johan Thorn ● johanthorn@live.se

Förstudie: Biosfär som arena för mångfald

Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle jobbar för att skapa en hållbar utveckling i området, ur en ekologisk, ekonomisk och social utgångspunkt. I detta projekt kommer organisationen att samarbeta med ideella föreningar, kommuner, företag och privatpersoner för att undersöka möjligheterna att använda naturen som mötesplats för integration. I förstudien ska de arrangera workshops och undersöka vilka önskemål och behov som finns hos både utrikesfödda och de aktörer som jobbar med målgruppen. Det som tar form i förstudien ska förhoppningsvis landa i en fortsatt verksamhet som har syfte att skapa förutsättningar för utrikesfödda att komma närmre arbetsmarknaden.

Projektägare: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Socialfonden ● Stödbelopp: ca 170 000 kr
Kontakt: Maria Gustavsson ● maria.gustavsson@vanerkulle.se

Ett aktivt och levande Falkängen

Falkängens hantverksby på Kinnekulle är ett uppskattat och välbesökt besöksmål med utvecklingspotential. I projektet ska hantverkarna på Falkängen, tillsammans med lokala aktörer, kommunen och Studieförbundet vuxenskolan, utveckla hantverksbyn som besöksmål genom att paketera kurser och aktiviteter som intressera fler målgrupper att prova på nya och gamla hantverk- och slöjdtekniker.

Projektägare: Hantverkarna på Falkängen
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Sibylle Mendes ● criadora@levanet.se

Utveckling av Skärv Linas gård

Mindfullnesskällan AB har beviljats ett projektstöd till företag för att bygga en ekopool som är en del i uppbyggnaden av en kursgård utanför Skara som ska driva en mindre ekologisk spaverksamhet. I projektet ska företaget samarbete med föreningen Helhet och marknadsföra kursgårdens utbud och aktiviteter inom välbefinnande så som yoga, mindfullness och retreats.

Projektägare: Mindfullnesskällan AB
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Maria Strömberg
mindfulnesskallan@gmail.com

Cirkusskola

Vrickade teatern har beviljats ett projektstöd till företag och ska i projektet bygga upp ett koncept kring en cirkusskola som ska rikta sig till barn och unga i Lidköping med omnejd. Genom cirkusskolan vill Vrickade teatern erbjuda ett komplement till traditionella fritidsaktiviteter som inte bygger på att tävla utan att stärka enskilda individer till att tro på sig själva genom att utveckla och lära känns sin egen kapacitet via fysisk aktivitet.

Projektägare: Vrickade teatern AB
Fond: Regionalfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Joachim Assarsson
info@vrickadeteatern.se

Läs och ladda ner PRESSMEDDELANDET >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram