LEADER stödjer utveckling inom de gröna näringarna

#29 #f, #2017

Den 24 november 2017 träffades Leader Nordvästra Skaraborg för årets sista möte i
Grästorps Kulturhus
.

Projektstöd till företagsutveckling - Söråsen

Där beslutade styrelsen (LAG) att bevilja projektmedel till trädgårdsföretaget Söråsen, i syfte att utveckla företaget för att möta den ökade efterfrågan på lokala mathantverksprodukter. Nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut om projektet.

Projektfakta: Effektivisering och produktutveckling på Söråsen

På gården Söråsen utanför Töreboda odlar Karin Sevebro och Mats Gustafsson främst chili och säljer sina produkter på närliggande marknader. I detta projekt ska de effektivisera sin produktutveckling och experimentera fram nya produkter utifrån gårdens resurser av frukt och bär samt alternativa proteinkällor.

Projektägare: Karin Sevebro
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Karin Sevebro, 070-631 39 32, info@sorasen.se

Summering av uppstartsperioden 2016-2017

Under mötet passade föreningen på att summera insatserna under verksamhetens uppstartsperiod 2016–2017.

LAG kunde konstatera att intresset för att söka projekt har varit stort, speciellt inom besöksmåls- och ortsutveckling. Däremot välkomnas fler ansökningar för att utveckla de gröna näringarna.

Föreningen har under uppstartsperioden 2016–2017 prioriterat cirka 16,5 miljoner kronor fördelade på 29 projekt.

”Inför 2018 beräknar verksamheten att intresset kommer att hålla i sig, speciellt när det gäller utvecklingsidéer kring besöksmålsutveckling”, säger Emma Häggberg, verksamhetsutvecklare på Leader Nordvästra Skaraborg.

När det gäller medel för ortutveckling är projektmedel redan slut, men det finns en möjlighet att budgeten kommer att fördelas om under nästa år så att det går att söka medel för projekt som utvecklar orter på landsbygden. Däremot finns det fortfaraden stora möjligheter att ansöka om projektmedel för att utveckla de gröna näringarna i områdets tio kommuner.

”Vi ser också fram emot att se de hittills beviljade projekten ta fart under kommande år, för att ge märkbara positiva effekter för områdets utveckling”, säger verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram