LEADER Nordvästra Skaraborg beviljar projektstöd till företag

Onsdag 11 april 2018 hade Leader Nordvästra Skaraborg LAG-möte då tre projektstöd till företag inom gröna näringar prioriterades följt av föreningens årsmöte. Tillställningen ägde rum på Smedjan i Skara och gästades av Ilona Pettersson, projektledare för Kulturella och Kreativa näringar längst med Kinnekullebanan.

Presentation av projekten

Musteri Liljedalen

Skulle du vilja dricka must på dina egenodlade äpplen?
Det är målsättningen för projektet och Albin Ahlman som på sin gård Liljedalen i centrala Skara ska bygga ett litet musteri och erbjuda mustning på egna äpplen. Företaget har redan idag en produkt men vill förlägga samtliga delar av produktionen lokalt och möjliggöra produktutveckling av fler sorter. I projektet ska man också utveckla ett evenemang på gården tillsammans med lokala aktörer där flera inslag av lokala höstprimörer kommer vara representerade.

Projektägare: Albin Ahlman
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr. Kontakt: Albin Alhman ● albinahlman@gmail.com

Rikardsgården

För att ta tillvara på naturresurser som bär, frukter och örter vill Liselott Albertsson utveckla verksamheten på Rikardsgården i Töreboda kommun genom förädling och torkning. Målsättningen är att göra detta på ett resurssnålt vis både i installation av lokal och produktutveckling av råvarorna för att göra så lite miljöpåverkan som möjligt.

Projektägare: Liselott Albertsson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr. Kontakt: Liselott Albertsson ● rikardsgarden@gmail.com

Stekosterians väg mot produktion

Heter man Filip och producerar halloumi blir det såklart Filloumi!

Stekosterian producerar i dag lokal halloumi som erbjuds på publika arrangemang genom försäljning i sin foodtruck. I detta projekt ska företaget göra insatser för att bemöta efterfrågan av produkten hos bland annat restauranger genom att bygga ett mejeri på gården i Skara där mjölken kommer ifrån och utöka produktionen. För etablering och nå ut bredare till sin målgrupp ska man också marknadsföra sig på evenemang med sin filloumiburgare.

Projektägare: Filip Larsson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr. Kontakt: Filip Larsson ● filip@stekosterian.com

Mycket är har hänt och mer är på gång

Årsmöte 2017

Under kvällens årsmöte summerades 2017 som var ett händelserikt år då Leader Nordvästra Skaraborg prioriterade 20 projekt med en blandning av destinations- och besöksmålsutveckling, integration, ungdomsprojekt, ortsutveckling och förstudier.

Processerna är igång

Verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten säger att vi märker att processerna är igång och engagerar människor för lokal utveckling i hela leaderområdet. Hittills har två projekt avslutat sina insatser men de flesta är fortfarande i uppstartsfasen, där mötet, samspelet och nätverkandet är viktiga för att få en bra grund att bygga projektets resultat på. - Det är också väldigt kul att få se idéerna bli till verklighet när vi besöker och träffar våra leaderprojekt. Engagemanget som finns i området är otroligt inspirerande och vi är imponerade av deras arbete.

Det finns 25 miljoner kvar att söka

Föreningen har upparbetat drygt 40% av projektbudgeten sedan start 2016 och har nu ca 25 miljoner kvar att dela ut till projekt som vill jobba med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. - Vi har ett högt söktryck och har under våren fått ett flertal ansökningar gällande projektstöd till företag inom gröna näringar vilket vi är mycket glada för, säger verksamhetsutvecklare Emma Häggberg.
- Det är ett av våra insatsområde som inte haft så många ansökningar inledningsvis men nu börjar det ta fart även där.

Verksamheten vill kunna underlätta i ansökningsprocessen

Föreningen Leader Nordvästra Skaraborg driver även egna projekt och fler är på gång. - Vi har två LAG-ägda projekt som vi kallar dem säger Emma Häggberg. - Det är ett Outdoor som inriktar sig på naturturism och Kulturella och kreativa näringar längst med Kinnekullebanan. Vi arbetar för att kunna dra igång fler projekt som vi sett ett behov kring och även öppna upp för att det ska gå att söka mindre projekt med enklare ansökningsprocess och kortare beslutsomgångar. - Det är ett arbete som pågår just nu och vi hoppas kunna presentera projekten under tidig höst säger Lovisa Johansson Hollsten.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram