LEADER beviljar fler besöksmålsprojekt

#5 #f, #2018

Fredagen den 30 november 2018 träffades Leader Nordvästra Skaraborg i Hova för årets sista LAG-möte. Fyra nya projekt prioriterades som kommer att bidra till besöksmålsutveckling, stärkt företagande och integration. Denna omgång beviljade LAG totala ca 1,2 miljoner kronor i projektstöd och har sedans starten 2016 beviljat 31 miljoner kronor till lokal utveckling i leaderområdet. Nu återstår ca 14 miljoner kr i budgeten och LAG har möjlighet att bevilja projektstöd fram till hösten 2020, eller så länge det finns projektmedel kvar att bevilja.  

Nya affärsmöjligheter och besökare med ElectriVillage

Mariestads kommun tagit på sig ledartröjan när det gäller att möta miljöutmaningar med ny teknik. I takt med satsningar har allt fler fått upp ögonen för arbetet och vill besöka området vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter hos de lokala företagen inom besöksnäringen. I projektet ska deltagarna förbättra besöksupplevelsen genom att paketera studiebesök, erbjuda guidningar på fler språk och öppna upp för merförsäljning som bemöter målgruppens behov och förväntningar. Projektet är ett samarbete mellan näringen, kommun och ElectriVillage.

Projektägare: Mariestads kommun
Regionalfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Susanne Wallner ● susanne.wallner@mariestad.se

Karlsborgs Kalaset

En festival för att skapa en ny reseanledning som förlänger besökssäsongen i Karlsborg är målet för detta projekt. Genom festivalen Karlsborgs Kalaset vill projektgruppen ta till vara på ortens närhet till vattnet genom att utveckla kultur- och naturupplevelser. I projektet ska företag, föreningar och kommun skapa nya samarbeten och utveckla aktiviteter som kan visas upp och kan testas av besökare under festivalen.

Projektägare: Karlsborg Turism AB
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr
Kontakt: Catrin Skane ● catrin.skane@expeditionary.se

Utveckling av Skarp Skribents verksamhet inom hälsa och skrivande

Ingrid Skarp har beviljats ett projektstöd till företag för att utveckla sin verksamhet genom skrivande som friskvård för att minska stressrelaterad ohälsa i arbetslivet. I projektet ska Ingrid tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare ta fram en skrivmetod, forma en webbkurs, genomföra workshops och skriva en antologi.

Projektägare: Ingrid Skarp
Regionalfonden ● Stödbelopp: ca 190 000 kr
Kontakt: Ingrid Skarp ● skarpskribent@gmail.com

Förstudie: REKO-Världen

Genom områdets REKO-ringar har du som konsument tillgång till lokalproducerad mat utan mellanhänder. 
Bland detta utbud finns det dock plats för fler smaker från hela världen. I denna förstudie ska man undersöka förutsättningarna för utrikes födda att sysselsätta sig som småskalig producent.  Genom att undersöka efterfrågan av produkter hos konsumenter, praktiska lösningar som gemensamt förädlingskök, möjlighet till språkträning och att skapa relationer i sin hemstad.  Resultatet av förstudien förväntas genomföras med syfte att skapa arbetstillfällen för utrikesfödda och berika REKO-ringarna med nya produkter och smaker från hela världen.

Projektägare: Victoria Svensson
Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 190 000 kr
Kontakt: Victoria Svensson ● victoria.akerlund@gmail.com

Läs & ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram