Fyra nya projekt på gång i Leader Nordvästra Skaraborg

#10 #f, #2017

Representanter i Leader Nordvästra Skaraborgs LAG-grupp från ideell, privat och offentlig sektor.

Fredag 6 oktober 2017 prioriterade Leader Nordvästra Skaraborg fyra projekt som bidrar till lokalt ledd utveckling i vårt område. Denna beslutsomgång hade projekten inriktning på turism och att stärka det lokala samhället. Totalt stödbelopp för dessa fyra projekt är ca 2,6 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut om projekten. Läs och ladda ner pressmeddelandet i pdf >>>

Häståret, Skara

Projektet ska utveckla Skara Hästland med anläggningarna vid Axevalla och Skålltorp som ett attraktivt besöksmål för hästintresserade i så väl Skaraborg som övriga delar av Sverige. Projektet består av att testa nya typer av evenemang som lockar besökare ifrån hästnäringens alla delar, så som ridsport, trav och avel. I projektet ska föreningen dessutom skapa paketlösningar, där besökaren även sover och äter gott, och knyta ihop verksamheten med närliggande besöksnäring.

 • Projektägare: Västergötlands Travsällskap
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: ca 450 000 kr
 • Kontakt: Malin Fahlesson, 073-68 55 192, malin@horsesupport.se

Inspelningsplats Karlsborg

Är Karlsborgs platsen för nästa storfilm? I projektet ”Inspelningsplats Karlsborg” ska företagare, föreningar, privatpersoner och kommun tillsammans profilera sig som en destination för film- och tv-produktion. Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur och byggnader kommer att lyftas fram som spännande miljöer för filmproduktion för att produktionsbolag ska välja Karlborg som inspelningsplats. Projektet berör flertalet som bor och verkar i Karlsborg och insatserna i projektet kommer ligga till grund för nya och stärkta närverk, både branschöverskridande och över sektorsgränserna.

 • Projektägare: Karlsborgs Utveckling AB
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: ca 1 500 000 kr
 • Kontakt: Fredrik Tidholm, 070-19 92 240, fredrik@karlsborgsutveckling.se

Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv i Sveneby och Rölsa

Projektet är en förstudie som ska undersöka förutsättningar för en fiberutbyggnad i området Sveneby och Rölsa i Töreboda kommun.

 • Projektägare: Nordöstern Fiber
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp ca 70 000 kr
 • Kontakt: Ann-Christine Hägg, 070-24 12 974, anki_hagg@telia.com

Fysiska och digitala mötesplatser i Hangelösa

I projektet ska föreningar i samverkan utveckla fysiska och digitala mötesplatser på idrottsplatsen och i bygdegården i Hangelösa. Insatserna som består av bland annat ett utegym, klättervägg, digitalt rum och mattcurling ska stärka ortens attraktionskraft och gemenskap, vilket skapa förutsättningar till fler personliga möten på orten.

 • Projektägare: Hangelösa Bygdegårdsförening
 • Fond: Landsbygdsfondenfonden
 • Stödbelopp: ca 370 000 kr
 • Kontakt: Georg Karlsson, 072-96 37 222, gikarlsson@live.se

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram