Första projektet som ska genomföras i stad är prioriterat hos Leader Nordvästra Skaraborg

#23 #f, #2017

Fredag 19 maj 2017 prioriterade LAG sex projekt som bidrar till lokalt ledd utveckling i vårt område. Dessa projekt har inriktning på turism, gröna näringar och att stärka det lokala samhället. Totalt stödbelopp för dessa sex projekt är 3,7 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut av projekten. Denna beslutsomgång prioriterades det första projektet som ska genomföras i stad vilket i vårt område är Lidköpings tätort. Vi är också glada över att ett av projekten fokuserar på Gröna Näringar vilket är ett prioriterat målområde i vår strategi som hittills endast haft två ansökningar. Ladda ner pressmeddelandet som PDF

 

 

Kållandsö 2.0 – något för alla året runt, Lidköping

Projektets ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts för att utveckla destinationen Kållandsö. I projektet ska aktörer inom besöksnäringen fokusera på affärs-utveckling och kvalitetssäkring, stärka den turistiska infrastrukturen gällande vandring, cykel och kanotleder och skapa nya aktiviteter och evenemang. På så sätt kan området bli mer attraktiv för barnfamiljer, nya turistpaket kan erbjudas och besökssäsongerna kan utökas genom att locka med aktiviteter som t.ex. fiske och skridskoåkning.

 • Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: ca 750 000 kr
 • Kontakt: Elin Sjöstedt, 070 94 03 147, elins@lackokinnekulle.se

Green Innovation, Nordvästra Skaraborg

Projektet Green Innovation ska utveckla en affärsmodell som riktar sig mot nya och unga företagare inom Gröna Näringar. Genom nätverks- och kunskapsbyggande aktiviteter ska projektet inspirera och stötta gröna innovationer i och för hela vårt Leaderområde. Projektet vill vända sig till deltagare i hela Skaraborg och väntar nu på beslut även ifrån Leader Östra Skaraborg. Beskedet förväntas komma den 24 maj 2017.

 • Projektägare: Stiftelsen Drivhuset Skaraborg
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: ca 1 000 000 kr
 • Kontakt: Jonas Hedin, 073-922 87 84, jonas.hedin@drivhuset.se

Förstudie av aktivitetscenter med inomhusskidanläggning i Grästorp

Projektet är en förstudie som ska kartlägga behov och förutsättningar för att kunna bygga ett aktivitetscenter med inomhusskidtunnel i Grästorp. Projektet bygger på samarbete och deltagande mellan privatpersoner, föreningar, företag, kommun och extern expertis gällande bland annat skidtunnel och arkitektur för att skapa ett underlag som tilltalar alla i och runt Grästorp.
Se ett klipp från Grästorps kommun Webb-tv

 • Projektägare: Grästorps kommun
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp ca 385 000 kr
 • Kontakt: Mona Wesslén, 0514-581 18, mona.wesslen@grastorp.se

Anpassad turism – Rörstrand Center i Lidköping

I projektet ska företagen förlänga säsongen på Rörstrand Center genom att skapa en attraktiv mötesplats för anpassad turism, d.v.s. besökare med funktionsvariationer. Med denna målgrupp i fokus ska aktörerna skapa nya paketlösningar med inslag av kunskap, nöje, shopping och mat. I förlängningen vill projektet även knyta an till landsbygden och skapa anpassad turism i ett större geografiskt område.

 • Projektägare: H2U Sweden AB
 • Fond: Regionalfonden
 • Stödbelopp: ca 620 000 kr
 • Kontakt: Carina Wångdahl, 072-248 35 00, carina.wangdahl@gmail.com

Utveckla besökspaket med hög kvalitet för golfturister i campingsegmentet

I projektet ska Töreboda Golfklubb tillsammans med andra lokala aktörer skapa nya paketlösningar för att locka golfturister att stanna längre på orten vid sitt besök. Inledningsvis ska projektet utveckla moppesafari i kombination med golf och har som mål att utveckla fler paket med olika inriktningar. Projektet ska även utveckla nätverket mellan andra golfklubbar som erbjuder camping för att hitta lösningar för en gemensam marknadsförening.

 • Projektägare: Töreboda Golfklubb
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: ca 580 000 kr
 • Kontakt: Ingemar Olofsson, 073-027 52 93, ingemar2610@hotmail.com

Den ultimata ortsutvecklingen, Nordvästra Skaraborg

Hela Sverige Ska Leva, Hembygdsrörelsen, Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan vill gemensamt i denna förstudie hitta inspiration och verktyg för föreningar på landsbygden att utvecklas, bevara engagemang och attrahera fler att bli delaktiga i sin ort. Förstudien omfattar en kartläggning av goda exempel som ska landa i ett användbart verktyg för föreningarna under stöttning av dessa fyra organisationer.

 • Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
 • Fond: Landsbygdsfonden
 • Stödbelopp: ca 310 000 kr
 • Kontakt: Mia Gustavsson, 070-301 83 75, mia.gustavsson@sv.se
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram