34 miljoner är hittills beviljade till lokal utveckling i Leader Nordvästra Skaraborg

#17 #f, #2019

Torsdag 11 april hade Leader Nordvästra Skaraborg årsmöte. Rune Skogsberg som varit ordförande i föreningen sedan start 2016 lämnade över ledarskapet till Mats Mellblom som representerar ideell sektor från Karlsborg. Under verksamhetens tre år har 34 miljoner fördelats på 64 projekt beviljats.

34 miljoner till lokal utveckling

Leader Nordvästra Skaraborg har under verksamhetsåret 2018 beviljat projekt inom alla tre av utvecklingsstrategins målområden och i samtliga 10 kommuner inom Leaderområde. Totalt beviljades 14 miljoner fördelat på 29 projekt som finansieras av landsbygd, regional och socialfonden. I år 2019 har LAG haft två beslutsmöten och sedan start 2016 har 34 miljoner fördelats på 64 projekt varav sju har genomfört och slutredovisat sina resultat. Nu kvarstår ca 10 miljoner att fördela till lokal utveckling fram till oktober 2020 eller så länge det finns pengar kvar att bevilja.

Mats Mellblom är ny ordförande

Ny ordförande i föreningen är Mats Mellblom från Karlsborg och representerar den ideella sektor i LAG-gruppen. Sedan verksamhetsstarten har Mats varit ledamot i styrelsen och representant i arbetsutskottet. Han är landsbygdsföretagare och sysslar med skogsbruksplaner, lammuppfödning och biodling. Mats är föreningsaktiv inom Studieförbundet Vuxenskolan, Coompanion, Mikrofonden samt aktiv i kommunpolitiken i Karlsborg. Med sin gedigna kunskapsbank, diversifierade erfarenheter och genuina landsbygdsintresse ska han nu föra LAG-arbetet och den lokala utvecklingen genom LEADER vidare.

Läs & ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram