Smarta byar

Har du en idé som kan bidra till att göra din ort eller bygd till ett ännu bättre ställe att bo på? Finns det andra som vill hjälpa dig att utveckla och genomföra idén? Då kan du ansöka om projektstöd inom temaområdet ”Smarta byar”.

I nationella och europeiska sammanhang används ofta begreppet SMART Village, Smarta byar, för att beskriva orter som skapar lösningar på nya utmaningar. De utgår ifrån platsens tillgångar, kunskaper och invånarnas förmåga till handlingskraft. Det tycker vi är SMART!

Stad, land eller byhåla?

På varje plats finns unika förutsättningar utifrån bland annat naturtillgångar, tillgången till service och inte minst de människor som bor där. Det innebär att utmaningarna också är olika. Därför vill Leader Nordvästra Skaraborg stötta grupper som testar nya lösningar på lokala utmaningar. Det kan handla om att ge unga på orten möjlighet att utvecklas på platsen, ta till vara på digitala möjligheter för att underlätta vardagslivet eller att bidra till en förbättrad livskvalitet hos de som bor på platsen.

Vem kan söka?

För att söka behöver ni vara en grupp som vill göra något tillsammans. En organisation (förening, företag, myndighet) eller en privatperson kan stå som sökande. Nyttan av projektet ska tillfalla vårt Leaderområde som består av följande kommuner: Essunga, Vara, Skara, Grästorp. Lidköping, Götene, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.

Kriterier för stöd

Projekten ska bidra till en positiv utveckling av den ort eller bygd där man bor och vara till nytta för många. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt:

 • Projektet tar tillvara på lokala kompetenser och engagemang
 • Projektet bidrar till att stärka identiteten och stoltheten för bygden bland barn och unga
 • Projektet utvecklar digitala lösningar för landsbygden
 • Projektet bidrar till en ökad livskvaliteten bland invånarna på orten, exempelvis genom hälsofrämjande aktiviteter.

Hur finansieras projektet?

Leader finansierar 100 % av projektets budget. Maxbeloppet är 40 000 kronor. Kostnader i projektet kan vara eget arbete, personal, konsultarvode, lokal, mat, resa, utbildning, undersökning eller utredningar.

Du som sökande organisation eller privatperson betalar utgifterna i projektet och ansöker sedan om utbetalning hos Leader Nordvästra Skaraborg. Det är därför viktigt att du har likvida medel för att kunna genomföra aktiviteterna i projektet.

Hur ansöker jag?

Kontakta kansliet innan du ansöker. Vi stöttar dig med innehållet i din ansökan om delprojekt efter dina behov och förutsättningar. När upplägget är klart fyller du i en ansökan med beräknad budget som bedöms av en kommitté som beslutar om ditt delprojekt ska beviljas stöd. Om ditt delprojekt får stöd skrivs ett avtal mellan dig och Leader Nordvästra Skaraborg.

Blanketter

Ladda ner ansökningsblankett >>>
Mejlas till Leaderkansliet för feedback innan beslut.

Ladda ner guide för paraplyprojekt >>>
Ger dig stöttning till innehållet i ditt projekt och budgetspecifikation.

Tänk på:

 • Att du ska vara verksam inom Leaderområdet
 • Att din idé ska vara nytänkande. Leader kan inte stödja din ordinarie verksamhet.
 • Att Leader vill se insatser i delprojektet som stärker nya eller befintliga samarbeten, främst inom Leaderområdet.
 • Att du inte kan söka stöd för investeringar (materiellt eller immateriellt inköp med en livslängd på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kronor exklusive moms).
 • Att du själv måste betala delprojektets utgifter innan du kan söka om utbetalning.
 • Att du bara kan ansöka om utbetalning för det som du fått beviljat i ditt delprojekt, korrekt redovisade med underlag till Leaderkansliet.
 • Att du måste ha med Leaders och EU:s loggor på ditt informations- och marknadsföringsmaterial inom delprojektet.

Kontakt

Monica Staudinger är kontaktperson.

Mejladress: monica@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-59 97 06

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram