Klar kommunikation

Är du aktör inom besöksnäringen och har en idé som kan stärka din kommunikation till att nå ut med ditt utbud till rätt målgrupp? Då kan du ansöka om projektstöd inom temaområdet Klar kommunikation.

Du kan söka stöd som enskild företagare eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Stödet riktar sig även till föreningar som driver verksamhet inom besöksnäringen.

Hur finansieras projektet?

Leader finansierar 70 % av projektets budget. Du medfinansierar alltså 30 % i eget kapital och arbetstid. Maxbeloppet är 40 000 kronor.

Exempel: Delprojektets totala budget 50 000 kr.
35 000 kr i stödbelopp (70%) och 15 000 kr i egen medfinansiering (30%).

I delprojektet kan du ansöka om utgifter för din egen arbetstid, omkostnader direkt kopplat till din kommunikation så som; varumärke, webb, social media, bild-filmmaterial, strategier och även utbildning/kursavgifter, resor och marknadsföring med mera.

Du som sökande organisation betalar utgifterna i projektet och ansöker sedan om utbetalning hos Leader Nordvästra Skaraborg. Det är därför viktigt att du har likvida medel för att kunna genomföra aktiviteterna i projektet.

Hur ansöker jag?

Kontakta projektledaren Emma Häggberg innan du ansöker för stöttning med innehållet i din ansökan, efter dina behov och förutsättningar. När upplägget är klart fyller du i en ansökan med beräknad budget som bedöms av en kommitté, de beslutar om ditt delprojekt ska beviljas stöd. Om ditt delprojekt får stöd skrivs ett avtal mellan dig och Leader Nordvästra Skaraborg.

Grunder i ditt projekt

Det är viktigt att insatserna du söker stöd till grundar sig i din målgrupps behov och förväntningar. Du behöver kunna beskriva dina målgrupper och motivera hur du ska nå dem. Riktar du dig till nya målgrupper är det möjligt att söka stöd till insatser att "lära känna dem" för att sedan kommunicera på rätt sätt.

Stödet är till för utvecklingsprojekt och inte befintlig verksamhet. Insatserna ska vara nytänkande,  de ska leda till något nytt eller en anpassning av det som kanske redan finns för att bemöta behov, efterfrågan och förväntningar hos dina målgrupper.

För att kunna söka stöd inom Klar kommunikation krävs det att du är aktiv inom näringen och har ett befintligt utbud att erbjuda eller att du har en "startklar" reseanledning som efterfrågas. Stödet finansieras av landsbygdsfonden och det innebär att din verksamhet måste finnas utanför centralort/stadskärna (Lidköping).

Blanketter

Ladda ner ansökningsblankett >>>
Mejlas till Leaderkansliet för feedback innan beslut.

Ladda ner guide för paraplyprojekt >>>
Ger dig stöttning till innehållet i ditt projekt och budgetspecifikation.

Tänk på:

  • Att du ska vara verksam inom Leaderområdet och på landsbygden (ej Lidköpings centralort).
  • Att din idé ska vara nytänkande. Leader kan inte stödja din ordinarie verksamhet.
  • Att Leader vill se insatser i delprojektet som stärker nya eller befintliga samarbeten, främst inom Leaderområdet.
  • Att du inte kan söka stöd för investeringar (materiellt eller immateriellt inköp med en livslängd på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kronor exklusive moms).
  • Att du själv måste betala delprojektets utgifter innan du kan söka om utbetalning.
  • Att du bara kan ansöka om utbetalning för det som du fått beviljat i ditt delprojekt, korrekt redovisade med underlag till Leaderkansliet.
  • Att du måste ha med Leaders och EU:s loggor på ditt informations- och marknadsföringsmaterial inom delprojektet.

Kontakt

Emma Häggberg är projektledare och har sitt kontor på Green Tech Park i Skara.

Mejladress: emma@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-57 70 93
Besöksadress:
Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara
Postadress:
Leader Nordvästra Skaraborg, Box 63, 532 21 Skara

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram