Gröna producenter

Är du lokal producent inom gröna näringar och vill söka stöd till produktutveckling som kan stärka din verksamhet och dina produkter? Då kan du ansöka om projektstöd inom temaområdet Gröna producenter.

Du kan söka stöd som enskild företagare eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Stödet riktar sig även till dig som är verksam på hobbynivå och som erbjuder dina produkter till privat- eller företagskonsumenter. Du får stöttning av projektledare att utveckla din idé till projektansökan.

Hur finansieras projektet?

Leader finansierar 70 % av projektets budget. Du medfinansierar alltså 30 % i eget kapital och arbetstid. Maxbeloppet är 40 000 kronor.

Exempel: Delprojektets totala budget 50 000 kr.
35 000 kr i stödbelopp (70%) och 15 000 kr i egen medfinansiering (30%).

I delprojektet kan du ansöka om utgifter för din egen arbetstid, omkostnader direkt kopplat till produktutvecklingen (innehållsförteckning, analys, förpackning) och även utbildning/kursavgifter, resor och marknadsföring med mera.

Du som sökande organisation eller privatperson betalar utgifterna i projektet och ansöker sedan om utbetalning hos Leader Nordvästra Skaraborg. Det är därför viktigt att du har likvida medel för att kunna genomföra aktiviteterna i projektet.

Hur ansöker jag?

Kontakta projektledaren Emma Häggberg innan du ansöker för stöttning med innehållet i din ansökan, efter dina behov och förutsättningar. När upplägget är klart fyller du i en ansökan med beräknad budget som bedöms av en kommitté som beslutar om ditt delprojekt ska beviljas stöd. Om ditt delprojekt får stöd skrivs ett avtal mellan dig och Leader Nordvästra Skaraborg.

Blanketter

Ladda ner ansökningsblankett >>>
Mejlas till Leaderkansliet för feedback innan beslut.

Ladda ner guide för paraplyprojekt >>>
Ger dig stöttning till innehållet i ditt projekt och budgetspecifikation.

Tänk på:

  • Att du ska vara verksam inom Leaderområdet
  • Att din idé ska vara nytänkande. Leader kan inte stödja din ordinarie verksamhet.
  • Att Leader vill se insatser i delprojektet som stärker nya eller befintliga samarbeten, främst inom Leaderområdet.
  • Att du inte kan söka stöd för investeringar (materiellt eller immateriellt inköp med en livslängd på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kronor exklusive moms).
  • Att du själv måste betala delprojektets utgifter innan du kan söka om utbetalning.
  • Att du bara kan ansöka om utbetalning för det som du fått beviljat i ditt delprojekt, korrekt redovisade med underlag till Leaderkansliet.
  • Att du måste ha med Leaders och EU:s loggor på ditt informations- och marknadsföringsmaterial inom delprojektet.

Leader berättar

Låt dig inspireras av andra lokala producenter och deras utvecklingsprojekt

Kontakt

Emma Häggberg är projektledare och har sitt kontor på Green Tech Park i Skara.

Mejladress: emma@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-57 70 93
Besöksadress:
Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara
Postadress:
Leader Nordvästra Skaraborg, Box 63, 532 21 Skara

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram