Gröna producenter

OBS! Denna sida är under uppbyggnad och uppdateras löpande de närmsta dagarna.

I detta Paraplyprojekt kan du som lokal producent inom gröna näringar söka stöd till produktutveckling som stärker din verksamhet.

Är du idag tex kött- eller grönsaksproducent som säljer vidare eller förädlar dina råvaror och har en idé som utvecklar nya eller stärker dina produkter kan du söka ett delprojekt hos oss.

Du kan söka stöd som enskild företagare eller tillsammans med andra samarbetspartner. Stödet riktar sig även till dig som är verksam på hobbynivå och erbjuder dina produkter till privat- eller företagskonsumenter.

Stödets omfattning

I delprojektet kan du ansöka om utgifter för din egen arbetstid, omkostnader direkt kopplat till produktutvecklingen (tex; innehållsförteckning, analys, förpackning) och även utbildning/kursavgifter, resor och marknadsföring med mera.

Du kan söka upp till 40 000 kr i stödbelopp och medfinansierar delprojektet med 30% i eget kapital och arbetstid.

Exempel: Delprojektets totala budget 50 000 kr.
35 000 kr i stödbelopp (70%) och 15 000 kr i egen medfinansiering (30%).

Ansökningsprocess

LADER hjälper dig i ansökningsförfarandet och ger stöttning till innehållet och utvecklingsprocessen i delprojektet, individuellt anpassat efter dina behov och förutsättningar.

När upplägget i delprojektet är klart fyller du i en ansökan med beräknad budget som bedöms av en kommitté som beslutar om ditt delprojekt beviljas stöd.

Om ditt delprojekt beviljas av kommittén skrivs ett avtal mellan dig och Leader Nordvästra Skaraborg. Du genomför delprojektet och betalar samtliga utgifter för att därefter redovisa och ansöka om utbetalning hos Leader Nordvästra Skaraborg.

Är detta något för dig? Kontakta oss!

Vill du veta mer eller bolla din idé och möjligheter att söka ett delprojekt är du välkommen att kontakta Leaderkansliet.

info@leadernvskaraborg.se
Projektledare: Emma Häggberg, 0702577093, emma@leadernvskaraborg.se

Ansökan

Kontakta kansliet innan du ansöker om delprojekt för instruktion och stöttning i innehållet som kan underlätta och begränsa eventuella kompletteringar.

Ladda ner ansökningsblankett >>>
Denna mailas till Leaderkansliet för feedback innan beslut av kommitté.

Ladda ner anvisning till ansökningsblanketten >>>
Denna är ger dig stöttning till innehållet och budgetspecifikation.

Viktigt att tänka på och känna till

  • Att du är verksam inom Leaderområdet (karta kommer inom kort)
  • Att din idé är nytänkande, LEADER kan inte stödja din ordinarie verksamhet.
  • Att LEADER vill se insatser i delprojektet som stärker nya eller befintliga samarbeten, främst inom Leaderområdet.
  • Att du inte kan söka stöd till investeringar = materiell eller immateriell inköp med en livsläng på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kr exkl moms.
  • Att du själv betalar delprojektets utgifter innan du kan söka om utbetalning.
  • Att du endast kan ansöka om utbetalning för det som du fått beviljat i ditt delprojket, korrekt redovisade med underlag till Leaderkansliet.
  • Att du måste ha med Leader och EU:s loggor på ditt informations- och marknadsföringsmaterial som ligger inom delprojektet.

Delprojekt

Exempel på delprojket

Inom kort presenterar vi ett exempel på delprojekt inom Paraplyprojektet Gröna Producenter.

Exempel på delprojekt

Inom kort presenterar vi ett exempel på delprojekt inom Paraplyprojektet Gröna Producenter.

Exempel på delprojekt

Inom kort presenterar vi ett exempel på delprojekt inom Paraplyprojektet Gröna Producenter.

Exempel på delprojekt

Inom kort presenterar vi ett exempel på delprojekt inom Paraplyprojektet Gröna Producenter.