Paraplyprojekt

Genom våra paraplyprojekt kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom vissa tematiska områden för att få stöd till att genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Stödet vi beviljar inom paraplyprojekten är mindre än ”vanliga” Leaderprojekt och den administrativa processen är enklare. Beslut fattas av vår bedömningskommitté och utbetalningen sker av oss vilket gör att de delarna går snabbare än för ”vanliga” Leaderprojekt.

Vi har två paraplyprojket med olika teamatisk inriktning och i vardera projekt finns stöttning av projektledare för ansökningsförfarande och innehåll i delprojektets genomförande. För Gröna producenter erbjuds också en coach som kan stötta företagens enskilda utvecklingsprocess inom delprojektet.

Vilket paraply?

Varje paraplyprojekt utgör ett ramverk för vad som kan genomföras i delprojekten och är riktade till en viss målgrupp.

Gröna producenter riktar sig till en eller flera producenter som kan utveckla sin verksamhet genom produktutveckling av lokal mat. Delprojektet kräver egen medfinansiering om 30%.

Lokala miljölösningar riktar sig till en grupp bybor, ett nätverk, en förening eller en samarbetskonstellation som vill testa en miljöförbättrande lösning.

Vilka kostnader?

Du kan få stöd för kostnader som krävs för att genomföra ditt delprojekt, dock inte för investeringar (dvs fysiks eller immateriell tillgång med ett värde över 22 000 kr exkl moms och en livslängd på mer än 3 år).

Exemplevis kan dina kostnader handla om eget arbete, personal, konsultarvode, lokal, mat, resa, utbildning, undersökning eller utredningar (analys, innehållsförteckning).

Takbelopp: 40 000 kr

Ansökan

Innan du ansöker är det bra om du haft kontakt med oss och paraplyprojektens ansvariga. För att ansöka fyller du i ansökningsblanketten med en beräkning av delprojektets utgifter. Ansökan mailas till info@leadernvskaraborg.se. Därefter behandlas ansökan av en bedömningskommitté som beslutar om delprojektet skall beviljas. Om du beviljas stöd skriver vi ett avtal med dig och Leader Nordvästra Skaraborg. Du ansöker om utbetalning när du genomfört ditt delprojekt och samtliga utgifter är betalade och då kan redovisas i din slutrapport.

Utskrift

Gröna producenter

Har du en idé som utvecklar din verksamhet genom produktutveckling kan du söka ett delprojekt hos LEADER och få stöd för dina utgifter. Vi hjälper dig i ansökningsförfarandet och erbjuder stöttning till innehåll av utvecklingsprocessen i ditt delprojekt. Läs mer och kontakta oss för nästa steg.

Utskrift

Lokala miljölösningar

Har du en idé och vill testa en miljöförbättrande lösning där du bor, i föreningen du är engagerad eller i nätverket som fler aktörer har nytta av. Då kan du söka delprojekt hos LEADER och få stöd till kompetenshöjande insatser. Vi hjälper dig i ansökningsförfarandet och erbjuder stöttning för att samordna insatserna som ditt delprojekt behöver. Läs mer och kontakta oss för nästa steg.