Strategi 2014/2020

Strategin är ett verktyg för att utveckla vårt område Leader Nordvästra Skaraborg.

Ladda ner Strategi för 2014-2020

Ladda ner urvalskriterier

Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet

Vi vill satsa på kvinnor och män som utvecklar värdekedjor inom besöksnäringen. Destinationer ska byggas där flera aktörer gemensamt bidrar till att göra ett område attraktivt. Det ska satsas på kvalitet i alla led vilket i förlängningen kan leda fram till exportmogna destinationer. Besöksmålen ska utvecklas och tematiska reseanledningar ska erbjudas. Området ska profileras och marknadsföras.

Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån lokalt och globalt ansvarstagande

Vi vill ta vara på områdets naturresurser. För att skapa långsiktig hållbar utveckling är det nödvändigt att utveckla och förädla de lokala resurserna. Satsningar ska göras på affärsutveckling utifrån lokala naturbaserade resurser. Utvecklingsinsatser inom lokalproducerade varor och tjänster t ex inom mat, energi och råvaror ska genomföras.

Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Vi vill satsa på att främja kreativitet och innovationer. Kultursatsningar som bidrar till mer innovativa miljöer ska stödjas. Idéutveckling bland kvinnor och män i olika branscher samt i civilsamhället ska stimuleras. Satsningar för att utveckla system som ger ungdomar och nyanlända möjlighet att komma närmare och att bli en del av arbetslivet ska genomföras. Kvinnor och män med olika bakgrund ska kunna ta tillvara på sina resurser på ett optimalt sätt. Vi ska stimulera insatser som stärker det lokala samhället vilket bidrar till ökad livskvalitet.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram