Strategi 2014/2020

Strategin är vårt arbetsverktyg för att utveckla vårt område och bidra till att Leader Nordvästra Skaraborg är en plats där kreativitet och naturresurser ger livskraft.

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar?
Då kan du söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg för att förverkliga den.
Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Ladda ner fullversion av strategin

Tre övergripande mål

Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet

Vi vill satsa på kvinnor och män som utvecklar värdekedjor inom besöksnäringen. Destinationer ska byggas där flera aktörer gemensamt bidrar till att göra ett område attraktivt. Det ska satsas på kvalitet i alla led vilket i förlängningen kan leda fram till exportmogna destinationer. Besöksmålen ska utvecklas och tematiska reseanledningar ska erbjudas. Området ska profileras och marknadsföras.

Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån lokalt och globalt ansvarstagande
Vi vill ta vara på områdets naturresurser. För att skapa långsiktig hållbar utveckling är det nödvändigt att utveckla och förädla de lokala resurserna. Satsningar ska göras på affärsutveckling utifrån lokala naturbaserade resurser. Utvecklingsinsatser inom lokalproducerade varor och tjänster t ex inom mat, energi och råvaror ska genomföras.

Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Vi vill satsa på att främja kreativitet och innovationer. Kultursatsningar som bidrar till mer innovativa miljöer ska stödjas. Idéutveckling bland kvinnor och män i olika branscher samt i civilsamhället ska stimuleras. Satsningar för att utveckla system som ger ungdomar och nyanlända möjlighet att komma närmare och att bli en del av arbetslivet ska genomföras. Kvinnor och män med olika bakgrund ska kunna ta tillvara på sina resurser på ett optimalt sätt. Vi ska stimulera insatser som stärker det lokala samhället vilket bidrar till ökad livskvalitet.