Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Strategi 2023/2027

Just nu är vår strategi för 2023-2027 ute på remiss. Strategin avgör vilka idéer som kan förverkligas med hjälp av projektstöd. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget! Du kan mejla dina tankar och idéer senast 15 september till info@leadernvskaraborg.se

Utgå gärna ifrån frågorna:

  • Kommer våra viktigaste lokala behov och idéer kunna genomföras inom ramen för strategin?
  • Är det något du tycker saknas eller som behöver framgå tydligare?

Ladda ner Strategi 2023-2027

Remissinformation

Ladda ner strategin i kortversion

Vår vision 2023-2027

Med mod och stolthet krokar vi arm mot en ännu bättre morgondag

  • Modet möjliggör för eldsjälar att vara kreativa, testa nytt och samverka med andra.
  • Mattradition, företagaranda, föreningsliv, natur och kulturarv är byggstenar som vi
    är stolta över!
  • Med omtanke om miljön och människorna runtomkring kan livskraftiga
    verksamheter och företag växa och gro.
  • Låt oss vara jordnära!
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram