Om Leader

Leadermetoden

Begreppet Leader står för länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi. Leadermetoden innebär att det är de boende och verksamma i ett område som driver och påverkar utvecklingen. Man vill skapa samsyn och samverkan mellan människor och organisationer för att skapa utveckling i forma av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera den gemensamma framtiden i bygden. Tillsammans skapas nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar.

Om Leader

Leader startade 1991 och metoden fungerar som ett verktyg så att byar och samhällen runt om i Europa kan ha en aktiv roll i att forma sin egen framtid. Leadermetoden är den del av EU:s utvecklingsarbete. Metoden minskar de offentligas dominans i lokal utveckling. På så sätt blir de ideella och småföretagarna synliga för kommunerna och till nytta för alla. Leader skapar möjlighet för exempel föreningar, byalag, nätverk och småföretag att genomföra idéer som annars kanske inte skulle bli av.

Lokalt Ledd Utveckling (LLU) eller Community Led Lokal Development (CLLD) är EU:s term för arbetet med leadermetoden under perioden 2014-2020.

Ordet Leader är en förkortning av den franska meningen - Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Leadermetoden bygger på att det är de som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen genom: samarbete - lokala initiativ - lokala förutsättningar. Kännetecknande för leadermetoden är följande:

Underifrånperspektiv
Partnerskap
Innovation
Samarbete & Samverkan
Nätverkande
Hållbarhet

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram