Stöd beviljat till projekt inom keramik, mat och biogas

#15 #f, #2021

Låt oss presentera fyra nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg! Projekten medverkar alla till en levande landsbygd och innefattar allt ifrån keramikverkstad och matstudio till biogassatsningar.

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Keramikverkstad i Vara

Elisabeth Ljungberg har beviljats stöd för att färdigställa en lokal och starta upp en öppen keramikverkstad med verksamhet som kurser, bokning av drejskivor och olika evenemang. Målgruppen för projektet är alla som vill prova på att arbeta med keramik och lera.

Projektägare: Elisabeth Ljungberg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 120 000 kr.

Kontakt:
Elisabeth Ljungberg
Telefon: 0709-71 87 06

Fördjupad förstudie för en bioenergianläggning i Otterbäcken

Stöd har beviljats för en biogassatsning i Otterbäcken. Projektets syfte är att identifiera investerare och aktörer som kan bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara. En anläggning skulle bidra till att göra industrin i Gullspång mer hållbar och öka konkurrenskraften för bioekonomi genom de lokala bioenergitillgångarna.

Projektägare: Gullspångs kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr.

Kontakt:
Gullspångs kommun
Telefon: 0506-36287

Olofmånsgårdens matstudio — måltidsupplevelser, mathantverk och lokalt samarbete

Olofmånsgården har fått projektstöd för att skapa en matstudio där lokalproducerad mat står i fokus och där gårdens gäster och samarbetspartners upplever maten tillsammans. Inom projektet ingår bland annat produktutveckling,
utbildning, studiebesök, nätverkande och framtagande av en marknadsplan.

Projektägare: Olofmånsgården, Götene
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 200 000 kr.

Kontakt:
Maria Jern ● olofmansgarden@gmail.com
Telefon: 0709-79 34 77

Förstudie Biogas Västra Skaraborg

AGROVÄST har fått projektstöd till en förstudie inför en etablering av en eller flera lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Målet är att få ett beslutsunderlag inför produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg.

Projektägare: AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 454 445 kr.

Kontakt:
Mats Emilson ● mats.emilson@agrovast.se
Telefon: 0706-70 03 00
Fredrik Karlsson ● skattasa@hotmail.com
Telefon: 0708-24 46 33

Ladda ner pressmeddelande som PDF

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram