Projektledare inom kreativa och kulturella näringar

#4 #f, #2017

Om projektet

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för tillväxt av kreativa och kulturella näringar (KKN) och skapa processer som utvecklar kulturbaserade verksamheter längs med Kinnekullebanan (Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspångs kommuner). Genom att stödja utövare inom KKN till att utveckla sin verksamhet, bli synliggjorda, skapa nätverk och bredda sina samarbeten, så stärks även områdets attraktivitet som helhet.

Projektet ska samla aktörerna inom KKN och kartlägga deras behov, bilda arbetsgrupper som arbetar inom olika fokusområden, arrangera studiebesök, utveckla en gemensam plattform för kommunikation, arrangera kunskapsseminarier och utbildningspaket, inrätta ett branschråd som kan representera näringen i området samt att utveckla samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Projektet har en budget på totalt 2 071 145 kr och finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund.

Arbetsbeskrivning

Projektledaren ansvar för att driva projektet från beställning till avslut, att projektet når de uppsatta målen. Personen är även föredragande i styrgruppen.

Arbetsuppgifter:

 • Leda planering, genomförande, administration, dokumentation och uppföljning av projektet, enligt projektplan
 • Genomföra projektets aktiviteter, som t ex kartläggning av näringen, studiebesök, planering av kunskapsseminarier och utbildningspaket
 • Medverka vid upphandling av externa tjänster
 • Initiera ett branschråd samt utveckla en samverkansmodell mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i området, där näringslivet i form av KKN är drivande.
 • Ansvara för kommunikation kring projektet
 • Kalla till regelbundna projektmöten och vara föredragande för styrgrupp

Projektledaren bör ha följande kompetenser:

 • Relevant högskoleutbildning/högre utbildning inom området eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Gedigen erfarenhet av projektledning samt administration och koordination av projekt
 • Kunskap om och erfarenhet av olika sektorer i samhället (offentliga, privata och ideella)
 • Meriterande är kunskap och erfarenhet av kreativa och kulturella näringar
 • Gärna kunskap om Nordvästra Skaraborg, de förutsättningar som finns och de aktörer som nämns i projektplanen

Projektledaren bör ha följande egenskaper:

 • En god organisatör för att självständigt kunna administrera ekonomi, protokoll och redovisningar samt lägga upp arbetet strategiskt för att föra processen mot uppsatta mål.
 • En god ledare av informella nätverk, vara både inspiratör och arbeta operativt
 • En god kommunikatör
 • En god förhandlare, medlare och diplomat
 • En god problemlösare, med förmåga att ta initiativ och vara flexibel

Villkor

 • Visstidsanställning 170901-190901
 • 80% av heltidstjänst.
 • Tjänsten är placerad i Skara, på Leader Nordvästra Skaraborg, men distansarbete är möjligt.
 • Körkort och tillgång till bil är ett krav. Projektledaren kommer att regelbundet besöka KKN-aktörer och övriga aktörer involverade i projektet.
 • Ansökningstid: t.o.m. 18 augusti 2017

 

Skicka din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV via e-post till: info@leadernvskaraborg.se

För mer information kontakta:
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare, 070-25 770 39, semester 170707–170807

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram