Projekt med fokus på kulturarv och biogas beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg

#25 #f, #2019

Tisdagen den 17 september hade Leader Nordvästra Skaraborg möte  på Lundsbrunns Kurort i Götene där två nya projekt
beviljades.  Hittills har 70 projekt beviljats stöd och 40 miljoner förväntas betalas ut. 5 miljoner kvarstår att beviljas för lokalt ledda utvecklingsprojekt i området.

Södra Rådas kyrkplats

I Södra Råda är den unika timmerkyrkan en stolthet för bygden. Efter att den förstördes i en brand har ett stort arbete genomförts för att bygga upp den igen. Detta projekt syftar till att göra platsen mer tillgänglig för besökare så att historien kring platsen kan förmedlas in i framtiden. För att stärka sin roll som kunskapsmecka inom medeltida byggkonstruktion ska man genomföra invigningsevent för alla åldrar.

Projektägare: Studieförbundet  Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.gustavsson@sv.se

 

 

 

Biogas från stallgödsel i Götene och omgivande kommuner

Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel till biogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en satsningen på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en Biogasanläggning byggs.

Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr
Kontakt: Kjell Gustavsson ● kjelligottorp@telia.com

 

Läs och ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

Här kan ni följa med LAG 17 september när de träffar nya, pågående och avslutade projekt >>>

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram