Nu är även projekt inom social- och regionalfonden prioriterade av Leader Nordvästra Skaraborg

PRESSMEDDELANDE 170216 Fredagen 10 februari prioriterade LAG fem projekt som ska bidra till lokalt ledd utveckling i vårt område. Nytt för denna beslutsomgång var att ett av projekten ligger inom socialfonden och två inom regionalfonden. Dessutom har ett projektstöd till företag prioriterades. Totalt stödbelopp för samtliga projekt är 3,7 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut om projekten. Ansökningar fortsätter att komma in till Leader Nordvästra Skaraborg. Nytt för denna period är att projekten, förutom landsbygdsfonden, även kan söka stöd inom social- och regionalfonden, liksom att även företag är välkomna att söka projekt. LAG kan dessutom prioritera insatser inom nya
Läs Mer…

Intresset är stort för lokalt ledd utveckling

Fler projekt prioriterade för lokalt ledd utveckling i Nordvästra Skaraborg Intresset är stort för att driva lokala utvecklingsprojekt och den 15 november beviljade vi drygt 3 miljoner kronor fördelade på 5 projekt för att utveckla besöksmål, stärka det lokala samhället och de kreativa näringarna i vårt område. Allaktivitetshus – mötesplatsen för dig Projektet ska utveckla en mötesplats i Vedum utanför Vara. Huset ska erbjuda service Point, info Point och café samt koppla på aktiviteter utefter behov för att olika åldrar ska kunna mötas och byta erfarenheter. Resville – en dold pärla Resville utanför Lidköping vill man skapa nya upplevelsebaserade vandringsslingor
Läs Mer…

Nya Leaderprojekt på gång i Nordvästra Skaraborg

LAG har beviljat stöd till ett handelsprojekt för ökad kommunikation mot kund och en förstudie för hållbar och småskalig mältning av spannmål. Efter LAG-mötet den 30 september 2016 har vi nu projekt på gång inom alla övergripande mål i vår strategi.   Småstadslyftet – öka kommunikation mot kund Projektet ska genom samverkan och kompetensutveckling bland handlare, föreningar och andra aktörer öka kommunikation mot kund. Genom nya kanaler och fokus på värdskap ska Vara Småstad öka attraktionskraften för orten och nå ut till befintliga och nya kunder. Projektägare: Vara köpmannaförening Projektansvarig: Malin Sjölin Lorentzson   Malt i Väst Projektet ska utreda
Läs Mer…

Pressmeddelande 160701

Leader Nordvästra Skaraborg har prioriterat de första projekten Sedan starten i februari har många ansökningar om stöd inom lokalt ledd utveckling inkommit till Leader Nordvästra Skaraborg och LAG har haft två beslutfattande möten där tre projekt blivit prioriterade. Formellt beslut om projekten fattas av Jordbruksverket som nu ska se över ansökningarna. De prioriterade projekten är inom strategins mål ”Fler utvecklade besöksdestinationer och besöksmål med hög kvalitet”. Hornborgasjön – destinationen för naturälskare Ett samarbetsprojekt som ska utveckla området kring Hornborgasjön tillsammans med företag, föreningar, kommuner (Skara, Falköping och Skövde) och myndigheter. Insatserna i projektet ska leda till att skapa kvalitativa upplevelser
Läs Mer…