Nu är även projekt inom social- och regionalfonden prioriterade av Leader Nordvästra Skaraborg

#16 #f, #2017

PRESSMEDDELANDE
170216

Fredagen 10 februari prioriterade LAG fem projekt som ska bidra till lokalt ledd utveckling i vårt område. Nytt för denna beslutsomgång var att ett av projekten ligger inom socialfonden och två inom regionalfonden. Dessutom har ett projektstöd till företag prioriterades. Totalt stödbelopp för samtliga projekt är 3,7 miljoner och nu inväntas Jordbruksverkets formella beslut om projekten.

Ansökningar fortsätter att komma in till Leader Nordvästra Skaraborg. Nytt för denna period är att projekten, förutom landsbygdsfonden, även kan söka stöd inom social- och regionalfonden, liksom att även företag är välkomna att söka projekt. LAG kan dessutom prioritera insatser inom nya områden, så som de gröna näringarna och omställning till en biobaserad ekonomi, På det senaste mötet prioriterade LAG projekt som representerade både nya insatsområden och fonder, och där ett projekt för första gången riktade sig till en enskild företagare. Det kommer förhoppningsvis att ge en ökad spridning av projektmedlens nytta i samhället framöver och inspirera nya målgrupper att söka utvecklingsmedel.

Bonde söker personal – grön integration i Götene
Insatserna i projektet ska föra utrikesfödda boende i Götene närmare arbetsmarknaden inom de Gröna näringarna, i syfte att få dem att etablera sig och kunna skapa sig bra liv i Götene.

Projektägare: Götene Kommun, Fond: Socialfonden

Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle
Projekt ska stärka Kinnekulle som destination genom temat geologin utifrån sju utvalda besöksmål och med Husabykyrka som nav. Samtliga aktörer inom besöksnäringen har möjlighet att delta i projektet. Aktörerna kommer att arbeta för att knyta an helhetsupplevelsen mot besökare genom att erbjuda aktiviteter, mat och boende samt stärka samarbetet mellan aktörerna.

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB, Fond: Landsbygdsfonden

Hangelösa Lantlig (re)habilitering
Projektstödet riktar sig till ett företag med inriktning inom grön omsorg. Företaget har som mål att certifiera sig inom konceptet Grön Arena och kunna erbjuda lantlig rehabilitering till personer som vanligtvis rör sig i stadsmiljö.

Projektägare: Marcus Snis, Fond: Regionalfonden

Sound Business Lab
Projektet syftar till att stärka entreprenörskapet inom de kreativa näringarna i vårt område genom att skapa en kreativ miljö i Skara för nyetablerade företag och erbjuda kompetensinsatser, affärsprogram, erfarenhetsutbyte och internationellt nätverk för att driva eget företag.

Projektägare: Music Development Factory AB, Fond: Regionalfonden

Stadsnära Lantgård Lidköping – Öppen trädgård
Projektet ska skapa en småskalig, ekologisk trädgård och göra den öppen för innovativa experiment för nya- och etablerade småskaliga odlare och stärka entreprenörskapet inom trädgårdsodling. Man vill också anpassa trädgården för skolungdomar och göra den tillgänglig för undervisning.

Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. för., Fond: Regionalfonden

Vill du veta mer om projekten kontakta Leaderkansliet!

Pressmeddelande-170216.pdf (718 nedladdningar)
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram