Från innovativa appar till kulturhantverk - nya projekt beviljade!

#30 #f, #2020

Vi har glädjen att presentera nio nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg. Projekten spänner över en mängd viktiga områden som medverkar till en levande landsbygd, allt ifrån innovativa appar till kulturhantverk och mötesplatser.

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

KompenseraMera

Per Dahlén beviljades ett projektstöd till företag för sin idé om att utveckla en app utformad för klimatkompensation i de lokala skogarna. Applikationen fungerar som en handels-plats för ekosystemtjänster, där de anslutna skogsägarna kompenseras för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald.
Projektägare: Mikill Eik Skogr AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Per Dahlén ● per.dahlen@skogr.se

Platsutveckling Nossebro — Bäreberg

I Essunga kommun har engagerade invånare under 2019 arbetat med plats-utveckling, i en förstudie som finansierades av regionen. Arbetet har landat i en projektansökan för att genomföra idéerna. Som sökande står Studie-förbundet Vuxenskolan, men drivande är eldsjälar ifrån Nossebro och Bäreberg. Ansökan till Leader omfattar resurser för projektledning. För att genomföra aktiviteterna har en ansökan även gjort till Sparbankstiftelsen Skaraborg, för bland annat att utveckla en natur- och kulturled längs Nossan. Leader har beslutat att stötta projektet under förutsättning att de får ett positivt besked ifrån Sparbankstiftelsen. Besked kommer i slutet av mars.
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.jansson@sv.se

Appen som hjälper dig att upptäcka bygden!

Detta projekt utvecklar en digital marknadsplats som hjälper bygden, dess invånare, besökare och aktörer, att upptäcka och handla av det
lokala utbudet. Fokus ligger på att fylla appen med innehåll och exponera en på offentliga skärmar. Det ska vara enkelt att utforska och handla lo-kalt!
Projektägare: Alfred Technologies AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: David Werjefelt ● david.werjefelt@hejalfred.se

Luftslottet

Luftslottet är en nybildad förening som vill skapa en mötes-plats för kultur i Årgårdskvarn, Götene kommun. I projektet vill föreningen öppna upp för publik verksamhet, exempel-vis genom föreläsningar, middagar och samtal mellan publik och kreatörer. Målet är att skapa en unikt tvärkulturell, fritänkande och generös programverksamhet, med plats för det oväntade.
Projektägare: Luftslottet
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Jonas Liveröd ● hello@jonasliveröd.com

Förstudie Forsviks Kulturhantverksförening

I Forsviks bruk finns en sexhundraårig tradition av hantverkande. Det finns även ett växande intresse för hantverk och återbruk i samhället idag. Däremot saknas en naturlig samlingsplats i Forsvik, där kulturhantverkare kan samarbeta och organisera sig på. Detta projekt vill undersöka möjligheterna för att starta ett hantverkskooperativ, med Forsvik som utgångspunkt. På så sett skulle hantverkstraditionen i området kunna fortsätta och göra bruksområdet mer levande.
Projektägare: Forsviks Kulturhantverksförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt;: Linnea Lindgren ● forsvikskulturhantverk@gmail.com

Utrikesfödda kvinnors integration i samhället

För en lyckad introduktion behövs kontakter, stöd och information från olika håll i samhället. Genom projektet vill Awiye förening Väst nå utrikesfödda kvinnor som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbak-grund. Föreningen kommer att jobba för att förstärka deltagarnas språk-kunskaper och datakunskap. På så sätt blir de bättre rustade för ta del av arbets- och samhällslivet.
Projektägare: Awiye Förening Väst
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 315 000 kr
Kontakt: Ahmed Farah ● a_xareed20@hotmail.com

Fornbyn—100 år framåt

Projektet syftar till att göra Fornbyn i Skara till ett mer relevant och intressantare besöksmål för nya målgrupper.
Arbetet kommer att utföras av studenter frön högskolan i Skövde som arbetar med digitalt berättande kopplat till Skaraborgs kultur-arv. Målet är att utveckla en digital utställning kring fornbyn samt en ”fornbymaskot”. Lokala föreningar kommer bistå med information den lokala historian.
Projektägare: Stiftelsen Västergötlands Museum
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Brita Plank ● Brita.Planck@vgmuseum.se

Hållbara elcykelpaket i Skaraborgs varierande natur

Sustainable Stella är ett Törebodabaserat företag som utvecklar klimat-smarta elcykelpaket i Skaraborg. Till Töreboda går det bra att ta sig med tåg och sedan vidare till Tiveden, Göta kanal Vallevägen/Hornborgasjön eller Läckö/Kinnekulle.
— Vi vill ge våra kunder möjlighet att semestra klimatsmart med hög kvalitet på boende och mat, säger Marlin Wick.
I projektet kommer företaget fokusera på att lära känna marknaden, genomföra testresor, ta fram en kommunikationsstrategi och bokningssystem.
Projektägare: Peter Wicks ● info@buzzinbikes.se
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

Spektrum

Ett återanvändningscenter är en plats där skolbarn får skapa med hjälp av spillmaterial från det lokala näringslivet.
Bakom idén står eldsjälar i form av pedagoger i Götene kommun. Deras vision är att Spektrum ska vara en kreativ mötesplats där barnen lockas till att utforska och experimentera. På lång sikt hoppas de att fler ungdomar ska bli intresserade av naturvetenskap och teknik, till nytta för näringslivet i vår region.
Projektägare: Götene Kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Juliane Thorin ● juliane.thorin@gotene.se

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram