Godkända delaktiviteter i Smarta byar

Fyra nya aktiviteter har fått stöd.
Godkända delaktiviteter i vårt populära paraplyprojekt Smarta Byar fortsätter. Det handlar om mindre stöd på upp till 40 000 kronor och kommittén beviljade för några veckor sedan stöd till:
 • Levande hus förstudie
  @lin.o.lera beviljades medel för att kunna göra en ordentlig förstudie för ett projekt med syfte att söka upp, förmedla och skapa hållbar återflytt till landsbygdens ödehus.
 • Vandringsled Kanalholmen runt
  Rödesund-Wanäs Hembygdsförening beviljades medel till en kulturhistorisk vandringsled runt kanalholmen i Karlsborg med text och bild som berättar om de olika platserna.
 • Frukostklubben 2.0
  Visit Karlsborg beviljades medel till att fortsätta en påbörjad utbildningsserie riktad till företagare i Karlsborg men nu även inkludera föreningslivet i kommunen.
 • Mötesplats Strålestugan Källebacken
  Undenäs Hembygdsförening beviljades medel för ökade tillgänglighetsåtgärder, bland annat bord och bänkar, till Strålestugan och hembygdsgården på Källebacken.
Grattis till er alla! Vi ser fram emot att följa era projekt framöver.