Kreativa Aktörer Skaraborg även i östra Skaraborg

Leader Östra Skaraborg startar upp ett eget Kreativa Aktörer-nätverk.

Nu är det officiellt: Vi samverkar med Leader Östra Skaraborg och blir därmed ett nätverk för kulturella och kreativa företagare i hela Skaraborg! Vi hoppas på än fler möten och samarbeten mellan KKN-företagare i Skaraborg, vi satsar på effektiv marknadsföring av företagssidan och mer därtill.

I och med samarbetet mellan våra två leaderområden blir det en tydligare satsning på Kreativa Aktörer i Skaraborg. Företagssidan på vår webbplats är därmed öppen för KKN-företagare inom hela Skaraborg. Leader Östra Skaraborg kommer att leda nätverksträffar och erbjuda Stärk företagandet tillsammans i sitt område. Givetvis kommer vi också att samverka och skapa möten över både geografiska och branschmässiga gränser.

Ett spännande år väntar!

Läs mer om Kreativa Aktörer Skaraborg