Nya projekt beviljade

Fyra projekt och en ändringsansökan har beviljats.

Hållbara transporter till besöksnäringen i Västra Skaraborg

Genom projektet vill man utveckla möjligheter för turister och evenemangsbesökare att resa hållbart till sina upplevelser på landsbygden i kommunerna i västra Skaraborg som består av Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
Detta genom att utveckla och testa två affärsmodeller i samverkan med besöksnäringsföretag:

1. Affärsmodell för Evenemangstransporter
Där stora evenemang som lockar fler besökare kan genom mängden bussresenärer och parkeringsavgifter vara med och finansiera hållbara transportlösningar även för mindre evenemang under lågsäsong där transporterna annars inte skulle bära sig själva. Detta skulle skapa större hållbarhet för både stora och små evenemang på landsbygden, året runt.

2. Affärsmodell för Sista milen bilen
En behovsstyrd lösning om anpassar sin rutt efter när och var personer vill turista. Du bokar din plats till eller från tillfälliga turisthållplatser på besöksmål som exempelvis badstranden, boendeanläggningar, restauranger eller andra besöksmål utanför tätorterna.

Projektägare: Destination Läckö Kinnekulle AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 063 598 kr.
Kontakt: Anna Ohlin Ek ● anna.ohlinek@lackokinnekulle.se


Anna Ohlin Ek, Richard Bender, Malin Olsson Lundkvist, Juliane Thorin, Tuija Kaskamo

Kulturvårdsutveckling i Larv, Längjum & Edsvära

Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten kring byggnadsvård och kulturmiljövård, att ge lokalbefolkningen hållbara verktyg att bevara viktiga kulturvärden som är på väg att försvinna och samtidigt stärka banden mellan människor och banden till den lokala platsen.

Detta genom sex workshops i de tre bygdegårdarna Larv, Längjum och Edsvära

  • Fönsterrenovering
  • Lieslåtter
  • Byggnadsvård i praktik och princip
  • Gärdesgårdsbygge
  • Fasad och timmer
  • Linoljefärg

Projektägare: Larvs hembygdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:470 325 kr.
Kontakt: Jennie-Ann Olsson ● byggnadsvardlarv@gmail.com


Jennie-Ann Olsson, Hasse Lundmark, Lennart Gidstedt

Mötesplats Haga Hobbysnickeri

Projektet avser att etablera en mötesplats för hållbart hantverk. Samhället behöver bli bättre på långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Mötesplatsen är en verkstad för att bygga, anpassa, reparera och förstås för kompetens- och erfarenhetsutbyte inom hållbart hantverk.

Tillsammans med andra entreprenörer och föreningar vill man sedan utveckla olika typer av verksamhet i lokalerna, både affärsmässiga och ideella, samt mötesplats, gärna för utrikesfödda, med kompetens och intresse för småskaligt hantverk av hög kvalitet

Projektägare: Curionova AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:200 000 kr.
Kontakt: Richard Andersson ● ricand68@gmail.com


Richard Andersson

Hållbar tillverkning av möbler

Projektet går ut på att skapa en märkning och en standard för spårbarhet av lokalt virke, i anknytning till tillverkning av sekelskiftesmöbler med hållbara svenska massiva trämaterial. Tillverkningen sker i eget snickeri, men också hjälp av lokala underleverantörer med modern teknik. Projektet ska ta fram märkningen och standarden, samt att marknadsföra detta.

Syftet är att skapa en kommunikations strategi och en märkningsmetod för spårbart virke som har växt och förädlats i Skaraborg, samt att öka konsumenternas kunskap om miljövinsterna med att använda lokalt virke i möbeltillverkning och annan tillverkning med förädlat trä som råvara.

Projektägare: Nolgården Design AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:200 000 kr.
Kontakt: Eva Hermansson ● eva@nolgardendesign.se


Eva Hermansson

Ung i Nordvästra Skaraborg

Utökning av budgeten
Syftet med utökningen är att lägga en stabil grund för föreningens ungdomsverksamhet och nå ut till ungdomar i hela leaderområdet.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp:1 381 900 kr.
Kontakt: Lovisa Johansson Hollsten lovisa@leadernvskaraborg.se


Ungdomscoacher Matilda Kälström och Ulrika Roslund Svensson