Samarbetspartners


Skaraborgs kommunalförbund 
Medfinansiärer som startade forskningsprojektet ”Kreativa kraftfält i Skaraborg” som resulterade i att Kulturella och kreativa näringar längs med Kinnekullebanan” startades.


ADA – Association for Design and Advertising
En mötesplats för kreativa näringar i Västsverige. ADA arbetar för en god utveckling och ökad lönsamhet inom de kreativa näringarna.

Biosfärsområdet

Destination Läckö-Kinnekulle

Platåbergens Geopark – Lager av historia

Turistrådet Västsverige