Bakgrund och forskning

Kulturella och kreativa näringar (KKN)

Är en viktig och växande bransch i Sverige. Som genererar både jobb och pengar både lokalt, nationellt och internationellt.

Benämningen KKN finns i hela världen och kallas ”Cultural and Creative Industries”. I Sverige kallades det tidigare för ”Upplevelse industrin” och fick senare benämningen ”Kulturella och kreativa näringar” som används idag.

I Sverige är vi stolta över våra KKNäringar som tex. framgångsrika Spotify och Körslag-konceptet.
Nationellt står kulturella och kreativa näringar för 3,1 procent av BNP och varuexporten från sektorn har ökat med hela 28 procent under perioden 2010–2015. Ungefär 128 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. (varav cirka 16 procent finns i Västra Götaland.)

Tillväxtverket har arbetat aktivt med att samla näringarna. Exempelvis bildade några av de större branscherna sammanslutningen Kreativ Sektor som vuxit sig till att bli en central aktör och lead för näringen. De har bland annat fått regeringens mandat att sammankalla och driva Team Sweden – Kulturella och Kreativa näringar.
Enligt tillväxtverket ser man att digitala kulturprodukter har blivit den överlägset största inkomstkällan i den globala digitala ekonomin.

I Västra Götaland vill man vara en ledande region att jobba med KKN.
De har ta fram ett treårigt program för de kulturella och kreativa näringarna för 2018-2020.

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för att skapa framtidens jobb och nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad.

Kulturnämnden har beslutat att avsätta 2 miljoner kronor årligen till program för kulturella och kreativa näringar under programperioden 2018-2020.
http://news.cision.com/se/vgr-kultur/r/kulturnamnden-avsatter-2-miljoner-kronor-per-ar-till-program-for-kulturella-och-kreativa-naringar,c2498379

SKARABORG

Kreativa kraftfält (Skaraborgs kommunalförbund 2013)
I forskningsstudien ”Kreativa Kraftfält” såg man en koncentration av KKN längs med Kinnekullebanan. Ur den studien startade projektidén för att stödja KKNäringar i Skaraborg och synliggöra dem tydligare.

Möjligheter kring Kinnekullebanan (ADA 2015-04-14)
Konst och kreativitet frodas utmed leder och vägar. Rik kulturhistoria och unik natur i ett riktigt vackert landskap är också bra ingredienser. Området runt Kinnekullebanan bär på fantastiska möjligheter.

I vårt projekt ”Kulturella och kreativa näringar längs med Kinnekullebanan” vänder vi oss till:
Arkitektur, Dataspel, Design & Formgivning, Film och Foto, Konst, Kulturarv, Litteratur, Media & Marknadskommunikation, Mode, Musik, Mathantverk, Scenkonst, Slöjd & Konsthantverk & Upplevelsebaserat lärande.

Vill du läsa mer om KKN 

Tillväxtverket
Har på uppdrag av regeringen tagit fram en definition av KKNäringar i Sverige.
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar.html

Kulturrådet
Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.
www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Kulturella-och-kreativa-naringar/

Västarvet – Västarvet är Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv.
www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/platsutveckling-x-4/

Kulturella och Kreativa Näringar i Världen:
Cultural and Creative Industries
www.worldcreative.org/
Advertising and marketing, Architecture, Crafts, Design: product, graphic and fashion design, film, TV, video, radio and photography, IT, software and computer services, Publishing, Museums, galleries and libraries, Music, performing and visual arts.