Mötesplatser

Vi vill skapa fler mötesplatser för kreatörer i Skaraborg. Är du intresserad av att vara med? Har du idéer inspiration eller vill engagera dig? Kontakta oss! ilona@leadernvskaraborg.se

Facebook kan du också ta del och följa projektet Kulturella och kreativa näringar längs med Kinnekullebanan på:
https://www.facebook.com/kknkinnekullebanan/

Nätverka på Facbook. 
Efter frukostträffen ”Kreativa krafter” 11 okt 2018 startades facebookgruppen KKN längs Kinnekullebanan för aktörer inom Kulturella och kreativa näringar. Gruppen vill inte ersätta det fysiska mötet, utan tänkt att uppmuntra till fler fysiska möten.
https://www.facebook.com/groups/179554406263751/?ref=group_header

 

Petcha Kutcha
Vi jobbar för att förhoppningsvis kunna starta det inspirerande möteskonceptet ”Petcha Kutcha” i Skaraborg. Vill du delta maila ilona@leadernvskaraborg.se
Läs mer på: https://www.pechakucha.org/
Pecha kucha är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera. Därmed blir presentationen exakt 6 minuter och 40 sekunder. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan för 15 år sedan, och har sedan spritt sig över världen. Pecha kucha betyder ungefär ”snick-snack” på japanska.

 

Inspirerande att kolla på andra ställen som startat:

https://brewhouse.se/om-brewhouse/

https://stenkrossen.se/projektkontor/

http://www.notquite.se/hem/om-not-quite-20240515