Stöd för KKN

 


KULTURSTÖD
Här finns alla VGRs kulturstöd samlade på en överskådlig sida.

VGR – Arbetsstipendium
Konstnärer inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland – bildkonstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med många flera.

Musikverket    Ansökningsomgång 2019:1 är öppen 21 januari–11 februari.
Bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Stödet ska stärka det fria musiklivet genom att bidra till gränsöverskridande möten och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

Svenska postkodsstiftelsen
Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar.

Konstnärsnämnden
Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Genom Iaspisprogrammet är det möjligt att söka bidrag för internationellt kulturutbyte i utlandet, internationellt kulturutbyte i Sverige samt resebidrag.
Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Arvsfonden
Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad.
·         Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.
·         Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.