Kulturella och kreativa näringar

Projektet Kulturella och kreativa näringar längs Kinnekullebanan vill stödja kulturaktörer att utveckla sin verksamhet, bli synliggjorda, skapa nätverk och bredda sina samarbeten. Inom projektet skapar vi möten mellan kulturaktörer och erbjuder kurser och events som inspirerar och ger kunskap för yrkesverksamma inom kulturområdet. Projektet utvecklar också former för samverkan mellan näringslivet, utbildningsväsendet och offentliga aktörer i Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Projektet pågår fram till våren 2021.

Vår målgrupp

Vi riktar oss till professionella och etablerade aktörer inom kulturella och kreativa näringar samt nystartade som redan har eller håller på utveckla sitt företag. Vi riktar oss till företag på individ- och gruppnivå i vitt skilda branscher som helt eller delvis lever på sin kreativitet. Vi vill främja, innovationsanda och kreativt entreprenörskap.

Projektägare

Leader Nordvästra Skaraborg är projektägare och finansierar projektet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. Projektet omfattar de fem kommunerna längs med Kinnekullebanan Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång.

KKN

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett samlingsbegrepp för femton branscher, enligt Tillväxtverkets definition. Den kreativa näringen har ett kulturellt och kreativt värde inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst och upplevelsebaserat lärande. De kulturella näringarnas kärna är det konstnärliga verket.