Kulturella och kreativa näringar/Kreativa Aktörer Skaraborg

Projektet Kulturella och kreativa näringar längs Kinnekullebanan vill stödja kulturaktörer att utveckla sin verksamhet, bli synliggjorda, skapa nätverk och bredda sina samarbeten. Inom projektet skapar vi möten mellan kulturaktörer och erbjuder kurser och events som inspirerar och ger kunskap till yrkesverksamma inom kulturområdet. Projektet utvecklar också former för samverkan mellan näringslivet, utbildningsväsendet och offentliga aktörer i Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Projektet pågår till hösten 2021.

Vår målgrupp

Vi riktar oss till professionella och etablerade aktörer inom kulturella och kreativa näringar samt nystartade som vill utveckla sitt företag. Vi riktar oss till företag på individ- och gruppnivå i vitt skilda branscher som helt eller delvis lever på sin kreativitet. Vi vill främja innovationsanda och kreativt entreprenörskap.

Projektägare

Leader Nordvästra Skaraborg är projektägare och finansierar projektet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund.

KKN

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett samlingsbegrepp för femton branscher, enligt Tillväxtverkets definition:

ARKITEKTUR / AUDIOVISUELLA MEDIER / BILD OCH FORM / KULTURARV / LITTERATUR OCH PRESS / LITTERÄRT OCH KONSTNÄRLIGT SKAPANDE / MODE / REKLAM / SCENKONST.

I Sverige är vi stolta över våra KKN-näringar såsom framgångsrika Spotify och Körslag-konceptet. Nationellt står kulturella och kreativa näringar för 3,1 procent av BNP, och varuexporten har ökat med hela 28 procent under perioden 2010–2015. Ungefär 128 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige (varav cirka 16 procent finns i Västra Götaland).

Bakgrund till projektet

Kreativa kraftfält 
I forskningsstudien ”Kreativa Kraftfält” upptäcktes en koncentration av kulturella och kreativa näringar längs med Kinnekullebanan. Så föddes idén att stödja och synliggöra dessa näringar i Skaraborg.

Möjligheter kring Kinnekullebanan
Området längs Kinnekullebanan bär på fantastiska möjligheter. Konst och kreativitet frodas utmed leder och vägar, rik kulturhistoria och unik natur samsas i ett vackert landskap.