Styrelse- och beslutsmöte

Styrelsemöte står för dörren. Välkomna alla LAG-ledamöter och övriga inbjudna!

Ett digitalt extra styrelsemöte.