Studiebesök Gemensam verkstad

Välkommen på ett inspirerande studiebesök!

23 april kl. 13.00

Haga hobbysnickeri är i uppbyggnad av en mötesplats med snickeri och verkstad. En plats där man utforskar hur lokala byggnader och idéer kan tas till vara och ge glädje och nytta för de som bor och verkar på platsen. Vi utlovar ett inspirerande studiebesök där Richard och Ulrika berättar om sitt arbete och tankar framåt. Dessutom fika, nätverkande och kanske till och med lite skapande?!

Maria från Leader finns på plats och berättar mer om hur Leader arbetar för att främja hållbarhet och cirkulära lösningar på landsbygden.

OBS! Studiebesöket är kostnadsfritt, men du måste anmäla att du kommer: https://forms.gle/vcQYoB5H7oT5cCM4A

Varmt välkommen!

Träffen är en del av vårt projekt Lokala miljölösningar/Lokala krafter för en biobaserad ekonomi