Föreningsstämma

Dags för årsmöte för 2023.

Varmt välkommen till Leader Nordvästra Skaraborgs föreningsstämma 2023!

Datum och tid: Torsdagen den 27 april 2023. Info om tid och plats kommer inom kort.
För vem: Alla är välkomna att delta på stämman men för att erhålla rösträtt krävs inkommen betalning för medlemskap (100 kr per person eller organisation).

Vill du bli medlem?

Kontakta oss.