Framtidstro för unga

Har du ett jobb eller en fritid där du kommer i kontakt med ungdomar?

Leader Nordvästra Skaraborg vill genom projektet Ung i Nordvästra Skaraborg inkludera unga i arbetet med lokalt ledd utveckling för en levande landsbygd. Personer mellan 13 och 19  år som är boende inom vårt leaderområde har möjlighet att samarrangera aktiviteter med oss. Vi vill ta vara på de idéer och engagemang som finns, för att skapa framtidstro och ökat inflytande för unga.

Har du ett jobb eller en fritid där du kommer i kontakt med ungdomar? Då vill vi komma i kontakt med dig!

Mejla till Matilda Kälström eller Ulrika Roslund Svensson, ungdomscoacher/projektledare Ung i Nordvästra Skaraborg