Inspirationsdag för grön omställning

Fler lokala energilösningar gör Skaraborg till en robustare och tryggare plats!

26 oktober kl.9.00-15.00, Löfwings Ateljé & Krog

Är du nyfiken på egenproducerad el, gemensamma lösningar eller småskalig el? Oavsett tidigare kunskap eller förståelse är du varmt välkommen till en kostnadsfri inspirationsdag där lokalt engagemang och samarbetsförmåga är framgångsfaktorer för grön omställning.

Program

  • (H)elsäker energi och resiliens – för ett hållbart samhälle. Mette Adolfsson, Häradsbäck
  • Sol, vind och vätgas – möjligheter för gemensamma energilösningar. Anders Pettersson, eldsjäl från Hjobygden
  • Så kan en storskalig biogasproduktion bidra till miljönytta för lantbruket och samhället. Biogas Västra Skaraborg, David Bjelke & Fredrik Karlsson
  • Hållbara lösningar behöver långsiktiga strategier, regelförenklingar och effektiva tillståndsprocesser. Wanja Wallenmyr, Qvinnovindar
  • Lokalsamhällets betydelse för samhällets krisberedskap och sårbarhet, Åsa Jellinek, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
  • Energiförsörjningsplan för Skaraborg – med plats för små- och storskaliga lösningar. Skaraborgs kommunalförbund, Magnus Fredricsson
PLATS: Löwings ateljé & krog, Broddetorp, www.lofwings.se
TID: 09:00-15:00
KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt och du bjuds på lunch och fika. Det är dock obligatorisk anmälan via länken ovan!
Evenemanget är ett samarrangemang mellan: Leader Nordvästra Skaraborg, Leader Östra Skaraborg, Coompanion Skaraborg och Hela Sverige Ska Leva Skaraborg.