Låt landsbygdspolitik ta plats i EU-valet

Ordförande Mats Mellblom har ordet.

Det rör sig om mycket pengar som omfördelas till landsbygden via EU. Därför tycker vi att landsbygdsfrågorna ska få större utrymme i debatten. Vår ordförande Mats Mellblom har skrivit en viktig text på detta tema.

Landsbygdspolitik är ungefär en tredjedel av EU:s budget. Ändå debatteras den inte i valrörelsen inför kommande val till Europaparlamentet den 9 juni. I EU:s landsbygdsfond samlas stöd till jordbruket och annat utvecklingsarbete på landsbygden. De parlamentariker vi väljer kommer bland annat ta beslut om storleken på och utformningen av stödet under programperioden som börjar år 2028.

I EU:s långtidsvision för landsbygdsområden från 2021 sägs att man vill arbeta för hållbar utveckling av verksamheter utanför jord- och skogsbruk. Det kan leda till ökande tillverkningsindustri och större tjänstesektor på landsbygden.

Leader är ett av de stödsystem som EU har för att uppnå visionen. Under nuvarande programperiod 2023–2027 fördelas 250 miljoner kronor per år till utvecklingsprojekt i Sverige. Bland annat till projekt som utökar service och samarbete på landsbygden, som vidareförädlar råvaror som produceras av jord- eller skogsbruk och projekt som utvecklar nya typer av företag på landsbygden.

Med hjälp av 40 leaderkontor kan sökande som har en projektidé guidas genom ansökan, genomförande och redovisning av sitt projekt. Genomgående är att projekten ska främja innovation och utveckling. Man kan säga att Leader tar EU till köksbordet.

Parlamentariker i EU har större möjlighet att påverka en enskild fråga än exempelvis politiker i Sveriges riksdag. Hur vill våra blivande parlamentariker att stödet ska utformas i nästa programperiod? Eftersom frågan inte debatteras vet ingen. För att få ett svar måste den intresserade medborgaren själv aktivt fråga politikerna under den pågående valrörelsen. Och detta i en fråga som utgör en stor del av EU:s budget.

Landsbygden omfattar hela landet utom tätorter med fler än 20 000 invånare. Det betyder att hela Skaraborg omfattas av Leader, undantaget tätorterna Skövde och Lidköping. Valresultatet påverkar de flesta skaraborgare. Den som vill ha en levande landsbygd bör därför rösta på en kandidat som vill vara drivande i landsbygdsfrågorna.

Mats Mellblom, ordförande Leader Nordvästra Skaraborg