Genomförda projekt

Laxhall som utgångspunkt för skärgårdsupplevelser (förstudie)

Laxhall som utgångspunkt för skärgårdsupplevelser (förstudie)
På Torsö utanför Mariestad vill man utveckla naturbaserad turism genom att utöka utbudet på ön, hitta nya paketlösningar som är kvalitetssäkrade och skapa gemensam marknadsföring. Projektet som är en förstudie är ett samarbete mellan näringsidkare, föreningar och kommun. Förstudien avslutades i december 2017 och resulterade i att genomföra resultatet av förstudiens insatser i ett nytt...

Läs mer...