LAG-möte

Datum/Tid
Date(s) - 17/09/2020
Hela dagen

Kategorier


Vid detta LAG-möte kommer LAG (lokal aktionsgrupp) att fatta beslut om vilka av de presenterade projekt som beviljas stöd. De projekt som är ombedda att vara på plats får en möjlighet att presentera sin projektidé, vad de vill gör, vilka mål som förväntas uppnås och vilka fler än de själva som nyttan av projektet tillfaller.

Vid ett LAG-möte kan max 6 projekt bli presenterade.

Platsen för LAG-mötet varierar och cirkulerar mellan områdets 10 kommuner.

Efter LAG fattat beslut om vilka projekt som beviljas ska Jordbruksverket ta ett formellt beslut.

Antal beslutsfattande LAG-möte förväntas bli 4 gånger per år, det kan tänkas utökas utefter antal projektansökningar som skickas in och har möjlighet att bli presenterade för LAG. För att ett projekt ska ha möjlighet att beslutas om stöd ska komplett ansökan skickas in senast 8 veckor innan datum för LAG-möte.

Ansökans skickas in med god marginal inför arbetsutskottets beredande möte som sker i regel 3 veckor innan LAG-mötet. Dessförinnan skall även handläggande kansli haft dialog med sökande. Återkoppling och eventuella kompletteringar som skall handläggas och rimlighetsbedömas för att kansliet skall kunna skicka projektansökan till arbetsutskottet. Arbetsutskottet bedömer om projektansökan är fullständig och komplett för att bedömas i LAG-gruppen.